Ngô Nhân Dụng hay Ngô Bất Nhân?

Thời gian qua, trên không gian mạng xuất hiện bài viết: “Không tự chuyển hóa là phản bội dân tộc” của tác giả Ngô Nhân Dụng. Vậy, sự thực sự kêu gọi “tự chuyển hóa” mà Ngô Nhân Dụng “múa bút, khua môi” đó là như thế nào? Và thực chất tâm địa của Ngô Nhân Dụng là gì?

Thứ nhất, Ngô Nhân Dụng lừa bịp coi tội phạm chống đối, giết người là “dân oan”, cổ xúy cho tội ác. Đọc bài viết của Ngô Nhân Dụng đến đoạn y nói về hành động giết nhiều người của Đặng Ngọc Viết tại Thái Bình năm 2013 và gọi Đặng Ngọc Viết là “dân oan” thì thực sự tôi cảm thấy ghê sợ cái con quỷ dữ đang ẩn náu trong não trạng bệnh hoạn của Ngô Nhân Dụng.… Đọc tiếp

Read more
1947185total sites visits.