Bộ mặt xảo trá của “Người buôn gió”

“Người buôn gió” đích thực là kẻ bồi bút tay sai, viết lách theo kiểu suy diễn, tung hỏa mù, hướng lái độc giả nhận thức sai lệch không đúng sự thật. Vì vậy, mọi người hãy nêu cao tinh thần cảnh giác không nhẹ dạ cả tin mắc mưu sự lừa gạt đầy nham hiểm của y. Read more