Nguyễn Hoàng Dân là kẻ hồ đồ, ngộ nhận

Kết quả cuộc hội đàm thượng đỉnh liên Triều được dư luận quốc tế đánh giá tích cực bởi “hai kẻ thù lâu năm tuyên bố hướng tới hòa bình sau những năm tháng gầm ghè đe dọa lẫn nhau”. Tuy nhiên, trong bối cảnh bế tắc nguy hiểm đã kéo dài nhiều năm trên bán đảo Triều Tiên thì kết quả ít ỏi ban đầu từ cuộc gặp này cho thấy, vẫn còn “rất mơ hồ về tương lai hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên”. Và ngay cả tác giả Nguyễn Hoàng Dân cũng hoài nghi khi cho rằng: tương lai của bán đảo Cao Ly xoay chuyển thực hư thế nào cũng không thể minh định được ngay, nhanh chóng và chắc chắn… tất cả vẫn đang còn là các bước đi gai góc và cần nhiều thời gian, thiện chí của hai phía liên quan; bởi đó là công việc không thể được tiến hành trong một sớm một chiều như khẳng định của tác giả. Vậy, khi hòa bình trên bán đảo Triều Tiên còn rất mơ hồ mà đã vội vã cho rằng Nhìn hội đàm thượng đỉnh liên Triều nghĩ về cái ngu và cái hèn của cộng sản Việt Nam, thì Nguyễn Hoàng Dân có phải là người quá hồ đồ, ngộ nhận không./.

Read more