Vạch mặt kẻ vô ơn, phản bội Nguyễn Hữu Vinh

Nguyễn Hữu Vinh sinh ra trong một gia đình truyền thống cách mạng; lớn lên được ăn học tại các trường danh giá, nổi tiếng như Chu Văn An, Học viện An ninh Nhân dân và từng đảm nhiệm các trọng trách trong lĩnh vực an ninh. Lẽ ra Nguyễn Hữu Vinh phải lấy đó làm niềm tự hào, mà phấn đấu vì danh dự gia đình, phục vụ quê hương, đất nước, nhưng Y lại “tự diễn biến” và sa ngã sang một ngã rẽ khác đầy nguy hiểm và tội lỗi để trở thành một kẻ vô ơn, phản bội.

Trước hết, sự vô ơn của Nguyễn Hữu Vinh được thể hiện qua việc Y đã không màng tới danh dự gia đình, nghĩ đến cha mẹ đã sinh ra mình, chạy theo những tham vọng viển vông cá nhân đầy tội lỗi.Đọc tiếp

Read more

Đừng để lại mất bản thân mình một lần nữa

Gần đây, trên trang mạng xã hội đăng tải bài viết: “Cú cáo, sao hót được tiếng phượng công, lục lâm sao nói nên những lời tử tế” của Nguyễn Hữu Vinh. Với những lời lẽ của một kẻ cơ hội, phản động, Nguyễn Hữu Vinh đã trắng trợn xuyên tạc “Ở Việt Nam: Cộng sản là đại diện cho tất cả những cái xấu, cái ác và đi ngược lại hạnh phúc loài người”; và suy diễn một cách chủ quan về đời sống tôn giáo ở Việt Nam nói chung, của người giáo dân xứ Nghệ nói riêng “sẽ trở thành một thứ… lẩu mắm”.

Những luận điệu xuyên tạc phản động của Nguyễn Hữu Vinh nhằm phủ nhận bản chất cách mạng và vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more

Thầy bói xem voi thời hiện đại

Trước Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, không hiểu ở đâu ra lại xuất hiện nhiều loại “Thầy bói” đến vậy? Trong những “ông thầy” ấy có cả JB Nguyễn Hữu Vinh – người sống giữa Hà Nội, nên chắc hiểu được câu chuyện ngụ ngôn về “Thầy bói xem voi”.

Triết lý nhân sinh của người Việt còn có câu: “Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe”. Có lẽ ông Vinh không thiếu một tri giác nào, mà tôi biết chắc là như vậy, vì ông vốn là một khuôn mặt “thân quen” trong việc biểu tình chống phá chế độ nhiều năm qua. Nhưng không hiểu tại sao những điều ông phán ra mà kết quả lại giống y như các thầy xem voi vậy! Ông nói, Đại hội XII của Đảng là “Cuộc khủng hoảng toàn diện, sâu sắc và trầm trọng”???… Đọc tiếp

Read more
1932468total sites visits.