Nói vi hiến là vu khống, bịa đặt

Lợi dụng chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trên trang Danlambao đã đăng tải nhiều bài viết với nội dung xuyên tạc, vu cáo, nói xấu Đảng và Nhà nước Việt Nam. Trong đó có bài viết của Nguyễn Lộc Yên có tựa đề: Vì sao, chính quyền Mỹ đón tiếp nhà cầm quyền vi hiến Cộng sản Việt Nam?

Nguyễn Lộc Yên đã đúng khi cho rằng: hầu hết các quốc gia trên thế giới đều có Hiến pháp, đấy là đạo luật căn bản quy định các quy tắc pháp lý quan trọng nhất của quốc gia; trong đó hiến pháp quy định rõ quyền hạn và trách nhiệm của chính quyền các cấp, quyền hạn và trách nhiệm của người dân. Vì vậy, bất luận trong hoàn cảnh nào khi chính quyền đại diện bởi một cơ quan, một tổ chức hay một cá nhân có hành động trái với các quy định của Hiến pháp đã quy định là hành động vi hiến.… Đọc tiếp

Read more
1944796total sites visits.