Nguyễn Thông – Kẻ vong ơn, bội nghĩa

Ngày 18-4-2017, dưới tiêu đề: “Nhà lý luận”, tác giả Nguyễn Thông lại giở trò thọc gậy bánh xe một cách thật ấu trĩ. Y nhã ý phê phán một cách ngớ ngẩn rằng: “Những nhà lãnh đạo bộ máy cầm quyền Việt Nam rất thích lý luận. Theo họ, lý luận có tác dụng như ánh sáng,… như ngọn cờ, đưa đường chỉ lối, là điều kiện đầu tiên và tiên quyết, quyết định mọi thành bại trong thực tiễn. Không có lý luận cách mạng, sẽ không có phong trào cách mạng, họ khẳng định như vậy”[1]. Với khúc dạo đầu như vậy, Nguyễn Thông đã tự chống lại thâm ý của chính mình là muốn hạ bệ các nhà lý luận cách mạng. Làm cái gì mà chẳng cần phải có lý luận đi trước, bởi điều đó cũng chính là một chỉ số của ranh giới, sự phát triển giữa con người có ý thức với các loài động vật chỉ làm việc theo bản năng.… Đọc tiếp

Read more
1944811total sites visits.