Chiêu trò “thò đuôi cáo vào chuồng gà” của Luật sư Nguyễn Văn Thân

Trong thập niên cuối của thế kỷ XX và thập niên đầu của thế kỷ XXI, lợi dụng những biến động của tình hình quốc tế, các thế lực thù địch đã tập trung tung hô, cổ súy cho quan điểm đa nguyên, đa đảng hòng làm cho xã hội Việt Nam rơi vào hỗn loạn trên lĩnh vực tư tưởng chính trị. Nhưng các cỗ máy tuyên truyền đồ sộ, nhiều “cây bút” điên cuồng chống cộng ấy đã không mảy may làm lung lay được bản lĩnh chính trị kiên định của những người dân yêu nước, những người cách mạng chân chính. Tuyệt đại nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước đều gửi gắm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng đã ăn sâu vào tâm thức người Việt Nam trong quá trình đi theo ngọn cờ của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và những đóng góp hy sinh to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với với công cuộc giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.… Đọc tiếp

Read more

Nguyễn Trung – Một thành viên của bè lũ “sâu mọt” hại dân, phá Đảng

Dân tộc Việt Nam đang tự tin bước vào thế kỷ XXI với một tư thế mới, tư thế của những người làm chủ và biết làm chủ vận mệnh của mình. Hơn 85 năm qua, ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam giương cao, đã đem lại cho dân tộc ta tư thế ấy. Vấn đề hiện nay, đối với dân tộc Việt Nam không phải là tìm đường, thay đổi con đường, mà là kiên định và phấn đấu theo con đường xã hội chủ nghĩa đã được lựa chọn. Thiết tưởng điều đó hiện nay không có gì phải bàn cãi. Thế nhưng vẫn có một số người tự cho mình là “thực sự yêu nước”, “tâm huyết trăn trở với vận mệnh của đất nước” muốn quay lại cái điều lịch sử đã giải đáp từ lâu.… Đọc tiếp

Read more

Vẫn luận điệu nhảm nhí, phản động!

Sau khi Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp, đất nước bước vào một mùa xuân mới, với một động lực mới, khí thế mới thì các thế lực thù địch, các lực lượng cơ hội chính trị, tung lên các trang mạng xã hội những bài viết phê phán Đại hội XII, phủ nhận hoàn toàn Đại hội XII của Đảng, thậm chí còn cho rằng “Đại hội XII – một thất bại chung của Việt Nam”. Đó là bài viết của Nguyễn Trung đăng trên trang Bauxite Việt Nam .

Nội dung chủ yếu của bài viết cố tình chứng minh cho kết luận, mà tác giả nhấn mạnh “đấy là nhận xét của tôi” rằng: “Đại hội XII là thất bại chung của Việt Nam”. Từ đó, tác giả đề xuất những nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân ta phải làm ngay để cứu vãn thất bại của Đại hội XII.… Đọc tiếp

Read more
1934969total sites visits.