Lại thêm một luận điệu xuyên tạc nguyên nhân tham nhũng ở Việt Nam

Cái tên Nguyễn Vũ Bình, một phần tử chống đối Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, năm 2003 từng bị kết án 7 năm tù giam, có lẽ không quá xa lạ với nhiều người. Gần đây, chắc sợ mọi người lãng quên nên Nguyễn Vũ Bình muốn hâm nóng tên tuổi bằng cái gọi là “vấn đề chống tham nhũng hiện nay” – Tiêu đề bài viết tưởng chừng như đầy tính lý luận, thực tiễn trên trang Blog RFA.

Trong bài viết này, Nguyễn Vũ Bình đã suy diễn chủ quan từ hiện tượng suy thành bản chất, từ bộ phận mà quy chụp cho toàn bộ, sau đó đưa ra những kết luận sai trái về nguyên nhân của tham nhũng là do “cơ chế, thể chế”, “sự yếu kém trong bộ máy lãnh đạo của Đảng”, “sự hạn chế trong điều hành của Chính phủ”… nhằm che mắt người đọc, đánh lạc hướng dư luận.… Đọc tiếp

Read more

Bịa đặt – Nguyễn Vũ Bình tự vạch mặt mình

Với cái nhìn của kẻ cơ hội, phản động, trong bài viết “Quan điểm về cộng sản ở Việt Nam” trên BlogFRA, Nguyễn Vũ Bình đã cố tình bịa đặt, xuyên tạc cho rằng: “Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã lợi dụng quyền lực, sử dụng quyền lực để trục lợi từ các chính sách kinh tế” và Y còn vu cáo trắng trợn rằng Đảng, Nhà nước ta: “Đã dồn nén mọi giai tầng xã hội, mọi tôn giáo một cách cực kỳ khốc liệt”. Tuy nhiên, lịch sử và thực tiễn ở Việt Nam đã bác bỏ hoàn toàn các luận điệu sai trái của y.

Ngay khi mới ra đời và trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định: chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more

Nguyễn Vũ Bình – kẻ lưu manh, phá Đảng

Ngày 30/12/2016, trên không gian mạng xuất hiện bài viết của Nguyễn Vũ Bình với tựa đề: “Quan điểm về cộng sản thời hậu cộng sản? bài viết đã xuyên tạc bản chất của chủ nghĩa cộng sản, trắng trợn cho rằng “Với mục đích thống trị nhân loại bằng nghệ thuật tiêu diệt và đày đọa con người, chủ nghĩa cộng sản (hay các chế độ cộng sản) đã trực tiếp và gián tiếp giết chết hơn 100 triệu người và đày đọa hơn 2 tỷ người trên toàn thế giới”. Nguyễn Vũ Bình còn hồ đồ đưa ra nhận định: “Việt Nam là một trong số các nước gặp phải họa cộng sản, trong thảm họa chung của nhân loại”. Đây là luận điệu xuyên tạc sự thật, vô căn cứ, nằm trong ý đồ của các thế lực, thù địch nhằm hướng tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam, hướng lái nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.… Đọc tiếp

Read more
1933319total sites visits.