Cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc chức năng, nhiệm vụ lao động sản xuất của quân đội

Chống phá Quân đội là một mục tiêu chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch. Gần đây, mưu đồ này được chúng thực hiện một cách ráo riết và trực diện bằng những thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm trong đó có luận điệu xuyên tạc chức năng, nhiệm vụ lao động sản xuất của Quân đội.

Lợi dụng một số vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của quân đội để xuyên tạc, chống phá. Trên một số trang mạng xã hội đã có nhiều bài viết tuyên truyền, xuyên tạc cho rằng: Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ có chức năng chiến đấu, không có chức năng lao động sản xuất, xây dựng kinh tế. Đây là một thủ đoạn nhằm phủ nhận chức năng “đội quân lao động sản xuất”, bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more

Lật tẩy luận điệu xuyên tạc của Trang phản động “Redvn”

Gần đây, trên trang phản động “Redvn” xuất hiện bài viết với tiêu đề: “Vụ nổ kho phế liệu ở Bắc Ninh: Bi kịch của lòng tham hay hệ lụy của việc quân đội làm kinh tế?”. Bài viết đã xuyên tạc mục đích hoạt động lao động, sản xuất, xây dựng kinh tế của quân đội. Xa hơn nữa, âm mưu bài viết này nhằm phủ nhận bản chất, truyền thống cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam, hạ thấp uy tín của quân đội và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, kích động, gây chia rẽ mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa quân đội với nhân dân.

Thứ nhất, gán ghép, xuyên tạc cho rằng vụ nổ ở Bắc Ninh liên quan đến hoạt động xây dựng kinh tế của quân đội, là âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch.Đọc tiếp

Read more

Tính chất phản khoa học của luận điểm xuyên tạc việc quân đội “làm kinh tế”

Gần đây, trên một số trang mạng đăng tải những bài viết phản đối, xuyên tạc hoạt động “làm kinh tế” của quân đội. Với dụng ý xấu, họ lợi dụng chuyện sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất, hay chuyện đất quốc phòng ở Đồng Tâm để xuyên tạc mục đích của việc quân đội làm kinh tế không phải nhằm “gia tăng sức mạnh quốc phòng, từ đó gia tăng sức mạnh quốc gia” mà đó chỉ là “lợi ích của các phe nhóm trong Bộ Quốc phòng”?. Âm mưu đằng sau các bài viết kiểu này trên các trang mạng là nhằm phủ nhận bản chất, truyền thống cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam, hạ uy tín của quân đội và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, kích động, gây chia rẽ mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa quân đội với nhân dân.… Đọc tiếp

Read more

Không thể xuyên tạc, phủ nhận chức năng lao động sản xuất của Quân đội Nhân dân Việt Nam

Gần đây, trên trang mạng Danlambao Nguyễn Cao Quyền đã phát tán bài viết với tiêu đề: “Quân đội làm kinh tế là nuôi dưỡng tệ nạn tham nhũng bất khả trị”. Toàn bộ bài viết, Nguyễn Cao Quyền đã cho rằng: “Kinh doanh bằng quân đội là kinh doanh bằng quyền uy, bằng kho tàng vô tận của “nước sông công lính” và “Quân đội làm kinh tế tạo ra tầng lớp tư bản nhà binh”. Đây là những lời lẽ xuyên tạc, bịa đặt trắng trợn chức năng, nhiệm vụ cũng như phủ nhận truyền thống tốt đẹp của Quân đội ta.

Thứ nhất, lao động, sản xuất là một trong ba chức năng cơ bản của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chức năng cơ bản này được xác lập quy định ngay từ ngày đầu thành lập và được khẳng định, phát huy trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu, trưởng thành hơn 70 năm qua của Quân đội nhân dân Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more

QPVN – Đằng sau sự phủ nhận chức năng lao động sản xuất, phát triển kinh tế của quân đội

Gần đây, trên một số trang mạng xã hội đã đăng tải những bài viết, hình ảnh có nội dung xuyên tạc phủ nhận vai trò của quân đội khi tham gia hoạt động kinh tế với những nhận xét mơ hồ, phi lý như quân đội làm kinh tế sẽ rất khó kiểm soát hay các doanh nghiệp quân đội làm kinh tế đang được hưởng nhiều đặc quyền và ưu thế về đất đai, phương tiện nên hiệu quả không cao, rồi đưa ra những kiến nghị như quân đội chỉ nên tập trung vào nhiệm vụ chiến đấu. Vậy đằng sau những luận điệu đấy là gì?… Đọc tiếp

Read more

Lịch sử dân tộc là minh chứng sát thực bác bỏ các quan điểm sai trái

Quân đội nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân phục vụ. Chính vì vậy, ngoài chức năng chiến đấu, quân đội ta luôn thực hiện tốt chức năng công tác, chức năng lao động sản xuất. Ba chức năng cơ bản đó của Quân đội ta là tất yếu khách quan, điều đó không chỉ đúng với nguyên lý xây dựng quân đội kiểu mới của Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam, điều kiện, hoàn cảnh lịch sử Việt Nam; mà đó còn sự kế thừa lịch sử và truyền thống của dân tộc Việt Nam. Đó cũng là bằng chứng sát thực nhất để phản bác lại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch đang tìm mọi cách để chống phá chức năng lao động, sản xuất của Quân đội ta.… Đọc tiếp

Read more

Quân đội tham gia làm kinh tế gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng

Quân đội tham gia làm sản xuất, phát triển kinh tế gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng là chủ trương chiến lược lâu dài, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Chủ trương này đã và đang được tích cực triển khai mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Quân đội tham gia làm kinh tế không chỉ có ý nghĩa xây dựng đất nước đơn thuần về mặt kinh tế, việc đó còn có ý nghĩa to lớn đối với củng cố quốc phòng và xây dựng lực lượng của bản thân quân đội. Chương trình Nhận diện sự thật ngày 7/7/2017 sẽ cùng với khách mời là Thiếu tướng – PGS.TS – Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Bá Dương – Viện trưởng Viện Khoa học Nhân văn Quân sự, Học viện Chính trị giúp quý vị hiểu tường tận vì sao quân đội tham gia làm kinh tế cũng như hiệu quả từ việc đó là gì.… Đọc tiếp

Read more

Thực tiễn là chân lý bác bỏ các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch

Quân đội ta là quân đội cách mạng, “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân phục vụ. Chức năng cơ bản đó của Quân đội nhân dân Việt Nam được khẳng định, phát huy trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu, trưởng thành 73 năm qua. Ấy vậy mà, thời gian gần đây, lợi dụng vụ cưỡng chế thu hồi đất tại Đồng Tâm và việc sử dụng đất quốc phòng để làm sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất, các thế lực thù địch và đối tượng cơ hội chính trị đã “tát nước theo mưa” để xuyên tạc, chống phá chức năng lao động, sản xuất của Quân đội ta.… Đọc tiếp

Read more

Không thể xuyên tạc chức năng lao động, sản xuất của Quân đội

Thời gian gần đây, lợi dụng vụ cưỡng chế thu hồi đất tại Đồng Tâm và việc sử dụng đất quốc phòng để làm sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất, các thế lực thù địch và đối tượng cơ hội chính trị đã “tát nước theo mưa” để xuyên tạc, chống phá chức năng lao động, sản xuất của Quân đội ta. Chúng đưa ra nhiều lập luận mù mờ rồi kết luận rằng, không có cơ sở lý luận nào để khẳng định chức năng lao động sản xuất của quân đội. Đây là những luận điệu thâm độc, xảo quyệt của các thế lực thù địch nhằm mục đích làm thay đổi bản chất, chức năng của quân đội ta, tiến tới phủ nhận và làm suy yếu sức mạnh quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.… Đọc tiếp

Read more

“Nhìn thấy cây mà không thấy rừng”

Có ý kiến cho rằng “Một khi quân đội dính vào tiền bạc thì các viên đạn bọc đường đến từ kinh tế có thể làm mềm và rối loạn hướng phòng thủ của các nòng súng”, hãy bình luận về vấn đề này.

Ý kiến nêu trên mới đọc qua, thoảng thấy có ý hợp lý nhưng lắng lại, đọc và hiểu sâu hơn thì thấy không ổn, vì bất hợp lý nếu không nó là sai lầm, một sai lầm rất nghiêm trọng: phủ nhận chức năng là đội quân lao động sản xuất mà Đảng, Nhà nước ta đã ghi trong các Văn kiện Đảng, Nhà nước.

Công bằng mà nói nó có ý hợp lý bởi nó nêu được vấn đề và ít nhiều mang tính dự báo qua hai từ “có thể” để cảnh tỉnh, nhắc nhở bất cứ là ai, quân đội nào cũng vậy, nếu dính vào tiền bạc bất minh, không chính đáng đều có thể bị gục ngã bởi “viên đạn bọc đường” của thời kinh tế thị trường.… Đọc tiếp

Read more
1948799total sites visits.