Bộ mặt thật của Tạ Dzu

Đất nước đã bước sang một mùa xuân mới, với niềm hân hoan, phấn khởi trước những thành tựu to lớn toàn diện của năm 2017. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ ngày càng được khẳng định. Đặc biệt, thông qua việc Đảng, Nhà nước kiên quyết xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng của một số cán bộ cấp cao của Đảng cho thấy, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết Trung ương khóa XII đã từng bước đi vào cuộc sống. Thế nhưng, trớ trêu thay, vẫn còn nhiều kẻ cố tình xuyên tạc quyết tâm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, làm trong sạch nội bộ Đảng và bộ máy nhà nước, lấy lại niềm tin của nhân dân. Điển hình trong số đó phải kể đến Tạ Dzu, một tay bồi bút, tay sai của các thế lực thù địch, triệt để lợi dụng vấn đề phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta để xuyên tạc, bôi nhọ, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước.

Read more

Tạ Dzu có phải là tay sai của các thế lực thù địch?

Có lẽ không phải nói gì thêm, đã quá đủ để cho chúng ta hiểu về động cơ xấu sa của Tạ dzu khi những bài viết, tuyên truyền những luận điệu sai trái nhằm chống phá cách mạng Việt Nam, đi ngược lại lợi ích, ngyện vọng của đại đa số nhân dân Việt Nam. Read more

Phải chăng chủ nghĩa tư bản là đỉnh cao nhất của sự tiến hóa của xã hội?

Thông qua bài viết này, Đức Trung tôi có lời khuyên cho Tạ Dzu: “Quay đầu là bờ” để trở về với chính đạo, nếu không những kẻ như Y cam tâm làm tay sai cho các thế lực thù địch phản dân, hại nước chắc chắn sẽ bị bánh xe lịch sử của dân tộc nghiền nát! Read more

Sự lẫn lộn trắng đen, phải trái của Tạ Dzu

Sự vu cáo, bịa đặt của Tạ Dzu làm lẫn lộn trắng, đen, phải, trái, duy vật, duy tâm, biện chứng, siêu hình, mục đích cuối cùng là phê phán, phủ nhận Chủ nghĩa Mác - Lênin, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của các Đảng Cộng sản. Read more