Tiểu nhân Nguyễn Nguyên Bình “mượn gió bẻ măng” đòi đa đảng

Mới đây, trên các trang mạng xã hội xuất hiện bài viết của tác giả Nguyễn Nguyên Bình với tựa đề “Không thi đua là không yêu nước!?”. Mới đọc tựa đề, thấy một dấu chấm than và một dấu chấm hỏi liền nhau, người đọc thầm nghĩ, hai dấu thế này chắc có gì bí hiểm, ẩn ý phía sau. Quả nhiên, đọc trang đầu cảm giác hình như tác giả tự biểu dương mình, cho mình là người hiểu biết, nhưng đọc thêm vài dòng nữa lại thấy hình như tác giả hằn học, đố kị, lầm tưởng cái bóng của mình trên tường là mình vĩ đại, đọc nữa lại thấy như tác giả rất thiếu hiểu biết. Thế rồi, đọc đến những dòng cuối mới biết, chiến thuật “mượn gió bẻ măng” nhằm vào nói xấu Đảng của Nguyễn Nguyên Bình, thông qua những chuyện bịa đặt, vu cáo, xuyên tạc phong trào thi đua yêu nước của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.… Đọc tiếp

Read more
1944792total sites visits.