Thiện Ý – Lộ rõ bản chất phản động

Thiện Ý đã không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn xấu xa nào để chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá chế độ và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, y cố tỏ ra mình có chữ nghĩa và cứ tung ra chiêu bài rêu rao gán cho Đảng Cộng sản Việt Nam là “độc tài”, “toàn trị”, nhằm để nói xấu Đảng, nói xấu chế độ, cản trở con đường phát triển của nước ta hiện nay. Thiện Ý, đã cố tình phân tích khái niệm “nhất nguyên cộng sản” với nội dung miễn cưỡng, thô thiển mà ai cũng có thể nhận ra, rồi y mang so sánh với khái niệm “nhất nguyên chống cộng” cũng như thế để kết luận tiến trình dân chủ hóa ở Việt Nam chậm, cản trở phát triển đất nước là do Đảng Cộng sản Việt Nam.

Read more

Tên ông xưng là Thiện Ý, nhưng tâm của ông là Ác Ý

Thiện Ý lại tung ra những lời lẽ Ác Ý với mục đích vu cáo Đảng Cộng sản Việt Nam và Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là vi hiến và coi thường nhân dân. Vậy sự thật có phải như Thiện Ý rêu rao hay những phát ngôn Ác Ý của y lại vẫn đậm màu dối trá và thiếu hiểu biết như những lần trước? Read more

Tên ông là Thiện Ý, nhưng chẳng hề thiện tâm

Thiện Ý hãy suy xét cho kỹ lưỡng khi phê phán, bác bỏ nền dân chủ ở Việt Nam, đừng vì mục đích bôi nhọ, muốn xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng mà cố tình bóp méo, xuyên tạc với những luận điệu cũ kỹ, nhàm chán thiếu cơ sở lý luận và thực tiễn như vậy thì không ai có thể đồng tình nghe theo ông cả. Read more

Thiện Ý – Gã phản động ảo tưởng

Thay vì cứ mãi chìm đắm trong u mê hận thù cộng sản, ngày đêm chống phá nước nhà để rồi rơi vào hoang tưởng, Thiện Ý và những người như ông ta hãy mau mau tỉnh ngộ. Vẫn chưa bao giờ là muộn để ông và những kẻ lầm đường, lạc lối kịp thời hối cải, làm những điều có ích cho dân, cho nước, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa mãi mãi phồn vinh, vững bền. Read more