Tác hại của những tin đồn thất thiệt và biện pháp ngăn chặn

Tin đồn thất thiệt là những tin đồn không có thật, hoặc những tin đồn được xem là những lý giải chưa được kiểm chứng về một sự kiện, hiện tượng, tình huống, hay vấn đề mà công chúng quan tâm, và được truyền từ người này sang người khác. Đồng thời, tin đồn thất thiệt là những thông tin được truyền cho nhau một cách không chính thức, chưa nắm rõ nguồn gốc, chưa được bảo đảm về tính chính xác mà lại được nhiều người quan tâm. Vì vậy, tin đồn thất thiệt thường được hiểu theo nghĩa tiêu cực và được một số người sử dụng phục vụ cho mục đích xấu.

Hệ lụy của tin đồn thất thiệt tác động trực tiếp đến tâm lý, gây căng thẳng trong nhân dân, nhất là những tin đồn ở thời điểm nhạy cảm, gắn với những sự kiện làm rung động thế giới như động đất, sóng thần, ví dụ như, tin đồn mưa axít, mây phóng xạ đã khiến nhiều người bỏ bê công việc, học hành, không dám ra đường.… Đọc tiếp

Read more
1947850total sites visits.