“Nước mắt” của ông Tô Hải

Tôi muốn nói với ông Tô Hải rằng, nếu xương máu của những người dân đất Việt ngã xuống vì sự nghiệp chung của dân tộc - những anh hùng, liệt sĩ vô danh - chỉ là cái cớ để ông trút lên đó tâm trạng bức xúc mang tính cá nhân thấp hèn, phê phán một cách vô căn cứ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phê phán cả những người mà ông cho là không thể làm “nhân chứng” lịch sử của sự kiện ông đề cập ngoại trừ ông ra thì ông đã lầm to, đi sai đường rồi đấy. Read more
2858708total sites visits.