Sự học của Trần Đắng chẳng vào đâu, nên triết lý chỉ tầm phào, nhảm nhí

Trần Đắng nói ông là người tự học. Tự học bất cứ kiến thức gì cũng quý, tự học triết học lại càng quý hơn. Đừng vì thiếu hiểu biết, hay vì một thiên kiến nào đó mà bỏ qua, hay hạ thấp một hệ thống lý luận khoa học sinh động, hoàn bị và lôi cuốn như triết học Mác - Lênin Read more

Trần Đắng với những trò hề ngu ngốc

Tính cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung, triết học Mác - Lênin nói riêng đã được không chỉ các nhà khoa học mác xít tôn vinh, mà còn được chính các học giả chân chính ở các nước tư bản chủ nghĩa thừa nhận; không chỉ được làm sáng tỏ về mặt lý luận mà còn được minh chứng bằng thực tiễn sinh động. Những kẻ cố tình tìm cách phủ nhận nó, thay thế nó chỉ càng tự bộc lộ thêm sự lố bịch, non kém về tri thức của bản thân chúng mà thôi. Read more