Trần Thảo – Xuyên tạc sự thật

Mới đây trên trang Danlambaovn, Trần Thảo đã lợi dụng Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Cuộc gặp mặt mùa thu Hà Nội, tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương hòa hợp, hòa giải dân tộc của Đảng và Nhà nước ta.

Thiết nghĩ, chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm, trong quãng thời gian ấy đủ để cho hai bên tham chiến nhìn nhận đánh giá đúng giá trị và những hệ lụy do chiến tranh gây ra. Bất luận một người dân Việt Nam yêu nước nào cũng đều thấm thía một chân lý đơn giản rằng, chính cuộc chiến tranh do đế quốc Mỹ xâm lược ở miền Nam Việt Nam đã đẩy dân tộc Việt Nam vào cảnh chia ly, đau thương, tang tóc, phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc, gây ra hận thù không chỉ giữa nhân dân Việt Nam đối với đế quốc xâm lược, mà còn gây ra sự hận thù, mối bất hòa trong khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam, đẩy hai miền Nam – Bắc vào cảnh chia ly.… Đọc tiếp

Read more

Trần Thảo – kẻ “cuồng” điên chống phá cách mạng

Gần đây, trên trang mạng xã hội có đăng bài viết của Trần Thảo với tiêu đề: “Viết cho những người cuồng đảng cuồng “Bác”. Bài viết của Trần Thảo đều là những nội dung bịa đặt, xuyên tạc, không có thật sau đó đưa ra những nhận định rất phản động. Mục đích của bài viết nhằm bôi nhọ, hạ thấp uy tín tiến tới phủ nhận những công lao đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vai trò của Đảng đối với cách mạng Việt Nam.

Trước hết, không thể phủ nhận được vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp, đã đứng ra nhận sứ mệnh lịch sử to lớn mà giai cấp công nhân và dân tộc giao phó: lãnh đạo các tầng lớp nhân dân Việt Nam đấu tranh chống thực dân, phong kiến, giành độc lập dân tộc, dân chủ cho nhân dân.… Đọc tiếp

Read more

Trần Thảo, kẻ “ngáo đá” gàn dở nói càn

Trong số những kẻ bồi bút chống phá cách mạng Việt Nam thì Trần Thảo có lẽ là người biểu lộ rõ là một kẻ điên khùng, vô văn hóa nhất. Điểm qua những ngôn từ đầy tính du côn mà Trần Thảo xổ ra trong bài “Ôi mẹ Việt Nam anh hùng”, đăng tải trên Danlambao chúng ta sẽ hiểu y là kẻ điên khùng đến mức nào. Trần Thảo muốn kích động, hướng lái dư luận sang chiều hướng khác, tập hợp những người chống đối tư tưởng Hồ Chí Minh, chống đối Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chống đối chế độ xã hội chủ nghĩa….

Nội dung bài viết của Trần Thảo thể hiện sự cay cú và tự thấy “rét lạnh” là tại sao dân chúng Việt Nam từ Mẹ Việt Nam Anh hùng đến các cháu thiếu niên vẫn đang rất ngưỡng mộ vị lãnh tụ Hồ Chí Minh, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam một cách “thực tâm” đến như vậy?… Đọc tiếp

Read more

Giọng điệu phản động của Trần Thảo

Trong khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới vui mừng kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tôn vinh những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Cách mạng Việt Nam và phong trào cộng sản công nhân quốc tế, thì vẫn còn có những người cố tình bịa đặt, đưa ra những quan điểm hoàn toàn sai trái, phản động, điển hình là Trần Thảo với bài viết “Mừng sinh nhật bác” đăng trên trang danlambao. Trong bài viết, Trần Thảo đã cố tình xuyên tạc sai sự thật lịch sử, dựng nên những câu chuyện hoang đường, nhằm mục đích bôi xấu, hạ thấp uy tín phủ nhận tư tưởng và con người của Hồ Chí Minh trước toàn thể dân tộc Việt Nam và bạn bè quốc tế.… Đọc tiếp

Read more
1926876total sites visits.