Chiến lược công tác cán bộ của Hội nghị Trung ương 7 là không thể xuyên tạc

Ngày 12/5/2018, sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Lợi dụng sự kiện trọng đại này, các thế lực thù địch đã liên tục đăng tải nhiều bài viết trên các trang mạng xã hội, có tính chất xuyên tạc, bóp méo, thổi phồng sự thật về chiến lược công tác cán bộ của Đảng nhằm làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước. Đó là một chiêu trò chính trị cũ mèm, thâm độc của bọn phản động, mà kẻ sốt sắng nhất là Trần Văn, với bài viết: “Cán bộ cấp chiến lược, cho ai và để làm gì?” đăng trên Blog Đài tiếng nói Hoa Kỳ.… Đọc tiếp

Read more

Trân Văn – kẻ lẻo mép

Vừa qua, trên trang Blog VOA có bài viết “Lòng dân, thế nước và …tháo chạy” của tác giả Trân Văn. Xuyên suốt bài viết là những lời lẽ bịa đặt, vu cáo, trách móc, chì chiết Đảng ta đã không quan tâm, chăm lo đến lợi ích, quyền lợi của nhân dân lao động để họ phải rời bỏ Tổ quốc ra nước ngoài để làm ăn sinh sống. Xin được chia sẻ với bạn đọc để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Trong quá trình dựng xây kiến thiết đất nước, Đảng ta đã có những cơ chế, chính sách đúng đắn, hợp lòng dân, khơi dậy và phát huy những tiềm năng, thế mạnh của các giai tầng trong xã hội để phát triển kinh tế – xã hội đất nước. Thực tế, việc chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã cho phép các thành phần kinh tế, các hình thức sở hữu phát huy được những lợi thế của mình trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội.… Đọc tiếp

Read more

Vạch rõ mưu mô thâm độc, phản động của Trân Văn

Việc Trân Văn mượn chuyện một đại tá người Mỹ xuống xe đứng chào dưới mưa khi đám tang đi qua để bàn về đạo đức của con người Việt Nam hiện nay; nói về chế độ xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Một bình luận, bề ngoài có vẻ rất bình thường, nhưng bên trong lại chứa đựng một mưu mô thâm độc, nham hiểm, xuyên tạc, phủ nhận nền giáo dục của Việt Nam, cần phải bác bỏ.

Thứ nhất, Trân Văn đã đánh tráo thật giả, trắng đen nhằm hướng lái dư luận hiểu sai bản chất của sự việc, qua đó phủ nhận nền giáo dục của Việt Nam. Trân Văn cho rằng, hành động nhường đường, cúi chào khi đám tang đi qua là cử chỉ “tốt đẹp” của người Mỹ và người miền Nam trước đây.… Đọc tiếp

Read more
1947813total sites visits.