Tam quyền phân lập – Cái bánh vẽ của Trung Nguyễn

Gần đây, trên mạng xã hội, các thế lực thù địch đang ráo riết đăng tải nhiều bài viết xuyên tạc, bóp méo sự thật về kết quả xét xử các vụ đại án ở Việt Nam, hòng thực hiện âm mưu tán dương cho cái gọi là “Tam quyền phân lập”, thực chất là muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước. Đó là một chiêu trò chính trị cũ mèm nhưng vô cùng thâm độc của bọn phản động, kẻ sốt sắng nhất trong chuyện này là Trung Nguyễn, với bài viết: “Những kẻ thực thi pháp luật lại là những kẻ chà đạp lên luật pháp”.

Đọc qua bài viết, có thể tưởng là 4 “xây dựng”, nhưng đọc kỹ mới thấy, đó chỉ là cái bánh vẽ, cái bẫy, khiến những ai nhẹ dạ cả tin có thể mắc mưu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.… Đọc tiếp

Read more

Vạch trần những luận điệu xuyên tạc, phản động của Trung Nguyễn

Gần đây trên trang mạng xã hội “Tiếng dân”, Trung Nguyễn đã tung lên bài viết “Giai đoạn phát xít hoá cuối cùng của chế độ Cộng sản Việt Nam”, nhằm xuyên tạc những chủ trương, quyết sách đúng đắn, hợp tình, hợp lý của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam về giải quyết những thắc mắc, bức xúc trong nhân dân xung quanh vấn đề về trạm thu phí BOT, tăng thuế, bảo đảm an sinh xã hội. Xin được chia sẻ với bạn đọc để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Thứ nhất, Trung Nguyễn đã chì chiết các trạm thu phí BOT ở nước ta mọc lên quá nhiều chỉ gây phiền hà trong nhân dân và nền kinh tế của đất nước. Trung Nguyễn cho rằng: Các trạm BOT mọc lên nhan nhản trên khắp hệ thống đường bộ cả nước, gây thiệt hại rất lớn đến nền kinh tế quốc gia vì hàng hoá di chuyển khó khăn với giá thành cao.… Đọc tiếp

Read more

Trung Nguyễn có não như không, có mắt như mù, có tai như điếc

Thời gian gần đây, lợi dụng bài viết “Lịch sử giúp chúng ta hiểu về hiện tại, dự báo tương lai” của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, được đăng trên các báo. Ngày 10/1/2018, Trung Nguyễn đã tung lên trang mạng “Tiếng dân” với bài viết “Thư gửi ông Trương Tấn Sang và giới lãnh đạo cộng sản”, Trung Nguyễn đã xuyên tạc trắng trợn nội dung bài viết của nguyên Chủ tịch nước, với những luận điệu cực kỳ tráo trở, phản động, nhằm hướng lái dư luận hiểu sai về nội hàm, bản chất của bài viết

Thứ nhất, Trung Nguyễn đã xuyên tạc rằng: “chế độ Cộng sản là chế độ phong kiến”. Nói để Trung Nguyễn nhìn nhận cho tỏ tường, tôi cũng đã đọc bài viết của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, được đăng trên Báo Nhân dân, ra ngày 08/01/2017.… Đọc tiếp

Read more

Lập luận thô thiển của Trung Nguyễn

Ngày 27 tháng 11 năm 2017, trên mạng xã hội Trung Nguyễn có bài viết “Để dân hết chán đảng, khô đoàn, nhạt chính trị”. Bài viết tự đặt câu hỏi và đưa ra những lý do vì sao người dân “chán đảng, khô đoàn, nhạt chính trị”. Thực chất nội dung bài viết của Trung Nguyễn là bịa đặt, quy chụp, tuyên truyền sai sự thật, không đúng với bản chất tốt đẹp của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, nói xấu Đảng và chế độ, gây hoài nghi, dao động, kích động, chia rẽ nhân dân với Đảng, làm giảm lòng tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tôn trọng, lắng nghe và chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân.Đọc tiếp

Read more
1926954total sites visits.