Lật mặt kẻ xuyên tạc, vu khống mượn danh tự do ngôn luận

Thông tin và cách xử lý của Đảng, Nhà nước ta về sự cố môi trường biển do Formosa gây ra tại bốn tỉnh miền Trung đã quá rõ ràng và thấu tình đạt lý, vậy mà vẫn có những kẻ vô công, rỗi việc, mượn danh “tự do ngôn luận” lộng ngôn xuyên tạc, vu khống Đảng, Chính phủ Việt Nam. Nội dung xuyên tạc, vu khống của kẻ này tuy không mới nhưng cần phải được vạch rõ.

Thứ nhất, kẻ mượn danh “tự do ngôn luận” đã xuyên tạc rằng, sự cố môi trường biển do Formosa gây ra, Đảng và Chính phủ Việt Nam đã “bưng bít thông tin, lừa gạt công luận, bất cần cải tạo sinh thái biển cả…”. Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược với những gì kẻ mượn danh “tự do ngôn” luận xuyên tạc.… Đọc tiếp

Read more

Thước đo để đánh giá bản chất phản động của Nguyên Thạch

Vẫn biết rằng, mọi công dân đều có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam cũng ghi nhận các quyền đó của công dân, không phân biệt dân tộc, tôn giáo. Tuy nhiên, luật pháp Việt Nam cũng quy định rõ: việc thực hiện các quyền này, trong đó bao gồm cả quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí phải tuân theo quy định của pháp luật. Vậy mà, trên trang mạng Danlambao, Nguyên Thạch lại tung lên bài viết: Thời gian ba năm là thước đo để kết luận hiện tượng hay bản chất”, với những lời lẽ thô thiển, hằn học, nhằm xuyên tạc luật pháp Việt Nam, vu cáo, bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more

Sự thật Nghị quyết về tự do Ngôn luận tại Việt Nam của Quốc hội Châu Âu

Ngày 14 tháng 12 năm 2017, tại thành phố Strasbourg miền Đông Bắc nước Pháp Quốc hội Châu Âu đã thông qua Nghị quyết về Tự do Ngôn luận tại Việt Nam. Nội dung của Nghị quyết không có gì mới ngoài việc vu cáo Nhà nước Việt Nam vi phạm nhân quyền, bưng bít thông tin, ngăn cản không cho báo chí hoạt động, giam cầm những người tích cực đấu tranh cho nhân quyền. Sự thật có đúng như vậy không? Quốc hội Châu Âu có thực sự khách quan hay họ đã bị lừa bịp bởi những âm mưu, thủ đoạn của những kẻ cơ hội chính trị xuyên tạc sự thật về nhân quyền ở Việt Nam?

Mỗi khi cơ quan tư pháp Việt Nam xử lý những người vi phạm pháp luật, thì các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước đều lu loa lên rằng: “Tình trạng nhân quyền tại Việt Nam không được thực hiện mà ngày càng xấu hơn.… Đọc tiếp

Read more
1935107total sites visits.