Bất kỳ hệ thống tư pháp nào cũng mang tính Đảng

Trong khi cả nước ta đang vui mừng chào đón thành công của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, thì lại xuất hiện những ý kiến lạc lõng trái chiều, xuyên tạc, bịa đặt về kết quả của Hội nghị. Một trong những “ý kiến” ấy là của Bùi Quang Vơm – kẻ thường xuyên tung tin sai trái về tình hình chính trị Việt Nam. TS. Vơm cố tình dựng chuyện “điều bất thường xảy ra” và nhào nặn ra cái gọi là “sự thất bại của nhất thể hóa” của Hội nghị Trung ương sáu. Để “chứng minh” cho điều mình viết, TS.Vơm cho rằng: “Trong một chế độ dân chủ đích thực, không phải là chế độ dân chủ giả hiệu như hiện nay, quyền lực tuyệt đối thuộc về ý chí và nguyện vọng của nhân dân và quyền đó được bảo đảm bất khả xâm phạm bởi một hệ thống tư pháp (bao gồm Tòa án và Cảnh sát) độc lập, phi chính trị, trung lập và không tính Đảng”!!!?.… Đọc tiếp

Read more
1926801total sites visits.