Không thể phủ nhận niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Cần khẳng định với Phạm Nhật Bình - tác giả bài viết "Mất niềm tin vào cách mạng" rằng:

Cho dù thời cuộc đã thay đổi, cả khi chủ nghĩa xã hội hiện thực đang thoái trào thì tuyệt đại bộ phận nhân dân Việt Nam, trong đó có đội ngũ đảng viên, vẫn giữ trọn niềm tin vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam, vẫn thiết tha gắn bó và đồng lòng ủng hộ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì thế, luận điệu của Phạm Nhật Bình cho rằng “Sự thừa nhận của Hội nghị Trung ương 4 khóa 12 đã nói lên đầy đủ tình trạng mất niềm tin cách mạng ngay trong hàng ngũ cán bộ cao cấp” là hoàn toàn bịa đặt, sai trái, chúng ta cần phải đấu tranh, bác bỏ.

Read more

Bộ mặt thật của tổ chức khủng bố Việt Tân

Chân tướng và bộ mặt thật của tổ chức khủng bố Việt Tân đã được lật tẩy rõ ràng đằng sau các chiêu trò mà chúng đã thực hiện đối với sự cố môi trường ở các tỉnh miền Trung vừa qua. Đến nay trắng, đen đã rõ ràng, người có lương tâm phải lên tiếng để phản bác lại các hoạt động sai trái của tổ chức khủng bố Việt Tân, bảo vệ công lý, bảo vệ thành quả của sự nghiệp cách mạng. Read more

Hãy tránh xa tổ chức khủng bố Việt Tân

Cá nhân tôi đồng tình, ủng hộ việc làm trên của Bộ Công an Việt Nam, bởi những hoạt động của tổ chức Việt Tân không xuất phát từ lòng yêu nước chân chính, cũng không vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân bốn tỉnh miền Trung, mà vì những toan tính chính trị đen tối của tổ chức này. Cá nhân tôi mong rằng mọi người hãy cảnh giác, tỉnh táo, thận trọng, ví lòng yêu nước hãy tránh xa tổ chức khủng bố Việt Tân. Read more

Bộ mặt thật của những kẻ kích động biểu tình vì môi trường

Mỗi người dân Việt Nam yêu nước, yêu con cá biển miền Trung cần tỉnh táo trước những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt nhằm bóp méo sự thật, gây hoang mang dư luận, tránh a dua, xa vào biểu tình trái pháp luật do Tổ chức khủng bố Việt Tân dàn dựng, làm tổn hại đến quan hệ đối ngoại, môi trường đầu tư, hình ảnh của Việt Nam mắt bạn bè quốc tế. Read more