Không thể phủ nhận niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Cần khẳng định với Phạm Nhật Bình – tác giả bài viết “Mất niềm tin vào cách mạng” rằng:

Thứ nhất, không thể phủ nhận niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân Việt Nam vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam;

Thứ hai, sự thật đó đã tồn tại gần 90 năm kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và nắm quyền lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam đến nay, kể cả những thời khắc cách mạng Việt Nam lâm vào tình thế khó khăn, nguy hiểm nhất như khi Đảng Cộng sản Đông Dương buộc phải ra Nghị quyết về việc tuyên bố “tự giải tán” để rút vào hoạt động bí mật như những năm đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám thành công, chưa khi nào nhân dân Việt Nam, đặc biệt là đội ngũ đảng viên của Đảng Mất niềm tin vào cách mạng;

Thứ ba, nói nhân dân Việt Nam “Mất niềm tin vào cách mạng” như tác giả Phạm Nhật Bình đã nêu trong bài viết của mình cũng có nghĩa đội ngũ đảng viên và nhân dân Việt Nam nói chung đã mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu đúng như vậy thì cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam sẽ không thể phát triển như nó đã và đang phát triển để khẳng định không chỉ sức sống mãnh liệt, mà ngày càng tỏ rõ tính ưu việt của nó trong khu vực cũng như trên toàn thế giới;

Thứ tư, như là hệ quả tất yếu của điều thứ ba nêu trên, nếu nhân dân Việt Nam “Mất niềm tin vào cách mạng”, đội ngũ đảng viên mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, thì thử hỏi, có tổ chức hay cá nhân nào còn tin cậy để trên cơ sở đó lựa chọn Việt Nam làm đối tác để hợp tác và phát triển trên nhiều cấp độ khác nhau, bởi trên thực tế, Việt Nam đã và đang là bạn, là đối tác tin cậy và có trách nhiệm của nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ không chỉ có trình độ phát triển khác nhau mà chế độ chính trị cũng rất khác biệt nhau, trong đó có cả những đối tác vốn là thù địch của Việt Nam như thực dân Pháp, phát xít Nhật, đế quốc Mỹ và một số nước chư hầu của đế quốc Mỹ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước;

Thứ năm, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cách mạng là sự kiện chính trị quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của dân tộc Việt Nam, từ đó đến nay, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội Việt Nam đã được thực tiễn lịch sử ghi nhận và được quy định trong Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more

Bộ mặt thật của tổ chức khủng bố Việt Tân

Sau khi Bộ Công an có thông báo chính thức đưa Việt Tân vào danh sách các tổ chức khủng bố, dư luận quần chúng nhân dân đều bày tỏ thái độ bất bình, phẩn nộ trước bản chất, âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của tổ chức khủng bố Việt Tân. Bộ mặt thật của tổ chức khủng bố Việt tân đã được phơi do tổ chức này đã kích động biểu tình, gây nhiễu loạn tình hình ở một số địa phương thuộc các tỉnh miền Trung.

Tổ chức khủng bố Việt Tân có tên đầy đủ là “Việt Nam canh tân cách mạng đảng” với trụ sở chính đặt tại 2530 đường Berryessa 234 San Jose, California, Mỹ và “Văn phòng 2″ tại Bangkok, Thái Lan. Tổ chức này do Hoàng Cơ Minh (nguyên chuẩn tướng, phó đô đốc hải quân VNCH) dựng lên từ năm 1980 tại Mỹ.… Đọc tiếp

Read more

Hãy tránh xa tổ chức khủng bố Việt Tân

Ngày 07 tháng 10 năm 2016, sau khi Bộ Công an của Việt Nam ra thông báo chính thức đưa Việt Tân vào danh sách các tổ chức khủng bố, ngay lập tức trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện hàng loạt các bài viết bình luận về sự kiện này dưới nhiều góc nhìn khác nhau. Đáng chú ý trong số các bài viết đó có rất nhiều bài viết của những tác giả vốn đã rất “nổi tiếng” vì lòng thâm thù với chế độ cộng sản. Và chính vì lòng thâm thù chế độ cộng sản quá lớn mà họ đã không giữ được thái độ khách quan, công tâm khi bình luận về sự kiện này. Họ đã bênh vực tổ chức Việt Tân và ra sức tô vẽ, xuyên tạc, bịa đặt, đổ hết tội lỗi cho Bộ Công an của Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more

Bộ mặt thật của những kẻ kích động biểu tình vì môi trường

Từ giữa tháng 4, khi mà hiện tượng cá chết bất thường xảy ra ở ven biển miền trung, cả hệ thống chính trị và các nhà khoa học uy tín trong và ngoài nước đã vào cuộc để tìm nguyên nhân và tìm mọi cách ổn định đời sống cho bà con làm nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước cũng như địa phương các tỉnh miền trung đã và đang nỗ lực cao nhất để không ngư dân nào bị thiếu đói, không có chuyến tàu ra khơi nào trở về mà không tiêu thụ được hải sản, chính phủ đã can thiệp để hệ thống ngân hàng cho bà con vay tạm trữ thủy, hải sản. Ấy thế mà những hành động trên vẫn chưa đủ để bọn người ác tâm, ác ý thỏa mãn?… Đọc tiếp

Read more
1946196total sites visits.