Sự nham hiểm và tác hại của VietTuSaiGon

Có đôi lời góp ý với VietTuSaiGon. Viết từ đâu! Viết cái gì cũng cần có cái tâm trong sáng, biết tôn trọng sự thật. Đạo làm người cần lọc lấy cái tốt, loại trừ cái nham hiểm cho tâm sáng, tuệ trong. Đừng bao giờ xuyên tạc sự thật, bất luận cái gì cũng nên tôn trọng sự thật. Nếu là bậc chính nhân, quân tử thì nên lấy chính danh, chính nghĩa làm trọng. Sự vo tròn, bóp méo tỏ ra nham hiểm của kẻ đức mỏng, tài hèn chỉ là trò con trẻ, vô tích sự. Read more

Vu cáo trắng trợn – một kẻ “lì lợm” chống Đảng

Người đọc có quyền nghi ngờ và tự đặt câu hỏi: Không hiểu những kẻ như VietTuSaiGon đã làm được gì đóng góp cho dân, cho nước ? hay chỉ ngồi lê, mách lẻo, gây hại, thậm chí phản bội lại lợi ích của nhân dân, của dân tộc? Read more