Tổ chức Human Rights Watch xuyên tạc dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam

Ngày 18 tháng 1 năm 2018, tổ chức Human Rights Watch đã ra báo cáo thường niên “World Report 2018” về tình hình dân chủ,  nhân quyền thế giới, trong đó có phần báo cáo về tình hình ở Việt Nam. Như thường lệ, phần báo cáo về Việt Nam vẫn là những thông tin sai lệch, xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam.

Thứ nhất, ngay đầu phần báo cáo về Việt Nam, Human Rights Watch đã xuyên tạc dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam khi cho rằng: “Tình hình nhân quyền Việt Nam xấu đi nghiêm trọng trong năm 2017”; “Chính quyền Việt Nam thường vận dụng những điều luật hình sự có nội dung mơ hồ để đàn áp bất đồng chính kiến, trong đó có tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, “phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc”, “tuyên truyền chống nhà nước” và “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước”.… Đọc tiếp

Read more
1944746total sites visits.