Không thể xuyên tạc Nghị quyết TW4, Khóa XII của Đảng

Từ ngày 09-10 đến ngày 14-10-2016, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã họp để thảo luận, quyết định nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, có nội dung: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng sự kiện này để tuyên truyền xuyên tạc, làm nhiễu loạn thông tin, hướng lái dư luận, gây hoang mang trong nhân dân và cán bộ, đảng viên. Chúng cho rằng, việc Đảng Cộng sản Việt Nam phải đưa ra vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng cho thấy nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng không phải từ xa, từ bên ngoài mà từ trong nội bộ, Đảng chỉ sửa lỗi hệ thống “kiểu giật gấu vá vai”, là sự “tụt hậu” về ý thức hệ và sự sụp đổ là tất yếu; rằng việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đề ra từ rất lâu, nhưng đến nay chưa có kết quả, việc triển khai các Nghị Quyết Trung ương từ trước đến nay chỉ là hình thức, mị dân. Lần này cũng vậy, chúng cho rằng Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa XII chưa đi vào nguyên nhân gốc, Đảng Cộng sản Việt Nam “tự tan vỡ” và không còn vai trò lãnh đạo đất nước.

Cần khẳng định rõ: Từ ngày thành lập đến nay, nhất là trong thời kỳ đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự tồn vong của chế độ. Vì vậy, không có nhiệm kỳ nào Trung ương Đảng không có nghị quyết về xây dựng Đảng. Công tác xây dựng Đảng được tiến hành thường xuyên, liên tục trong nhiều nhiệm kỳ, nhiều cuộc vận động bằng nhiều nội dung, biện pháp đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đặc biệt qua hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, công tác xây dựng Đảng đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng: Đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, suy thoái trong Đảng. Góp phần siết lại kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, tạo được chuyển biến tích cực bước đầu trong việc ngăn chặn một số mặt của tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong Đảng. Khắc phục hạn chế khuyết điểm trong công tác cán bộ và trong thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Nhiều cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp đã chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn, đổi mới lề lối làm việc, nghiêm khắc với mình hơn, giữ gìn đạo đức, lối sống; bước đầu tự sửa chữa khuyết điểm, tự điều chỉnh hành vi và các hoạt động trong công tác, trong cuộc sống của mình, của gia đình, vợ chồng, con và người thân. Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp đã được phát hiện và tập trung chỉ đạo điều tra, xét xử nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh đồng tình ủng hộ. Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI đã góp phần thúc đẩy đất nước vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Kế thừa những kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng xác định: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… là nhiệm vụ cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Cái mới của lần này là Trung ương đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Chỉ rõ nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, bắt nguồn từ việc bản thân cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững vàng; sa vào chủ nghĩa cá nhân, quên mất trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước dân…. ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng, “tự diễn biến” phải đấu tranh cho thật trúng, đặc biệt những người có chức, có quyền.

Như vậy, qua kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và những nội dung, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã xác định cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam luôn thể hiện rõ quan điểm và quyết tâm không bao che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi tham nhũng, lãng phí, can thiệp, và những hành vi ngăn cản việc chống tham nhũng, lãng phí; kiên quyết xử lý kỷ luật những cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham ô, tham nhũng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kết quả qua hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI là bằng chứng xác thực nhất để bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.