“Sai một ly sẽ đi ngàn dặm…”

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng gây ra những tác hại vô cùng to lớn đối với Đảng; làm cho Đảng dần dần bị suy yếu về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Sự suy yếu về chính trị có thể bắt đầu từ những sai lầm trong quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, dần dần có thể chệch hướng chính trị vô sản, chuyển sang một lập trường chính trị khác.

Sự suy yếu về tư tưởng có thể bắt đầu từ việc xuất hiện những khuynh hướng tư tưởng khác nhau, thậm chí đối lập nhau trong Đảng đến việc xuất hiện những khuynh hướng tư tưởng đối lập với tư tưởng xã hội chủ nghĩa, trái với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, dần dần sẽ chệch hướng về tư tưởng, chuyển sang lập trường tư tưởng tư sản.

Sự suy yếu về tổ chức có thể bắt đầu từ những biểu hiện lỏng lẻo trong tổ chức, các nguyên tắc tổ chức bị vi phạm ở các mức độ khác nhau, tính thống nhất, kỷ luật trong tổ chức bị suy giảm, dần dần có thể dẫn tới sự rối loạn, phân hóa trong tổ chức và dẫn đến sự tan rã về tổ chức.

Sự suy thoái về đạo đức có thể bắt đầu từ những biểu hiện suy thoái về lối sống, dần dần dẫn tới sự suy thoái về đạo đức cộng sản, đạo đức của người cách mạng, của người cán bộ, đảng viên và của nhân dân, xa rời những giá trị, chuẩn mực đạo đức cách mạng.

Tác hại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng đối với bản thân Đảng sẽ làm cho Đảng xa rời bản chất giai cấp công nhân, Đảng không còn là người đại diện cho lợi ích của giai cấp công nhân, của dân tộc và của nhân dân, không còn là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân và của dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Lúc đó, Đảng ta không còn giữ được bản chất của Đảng, không còn đóng vai trò lãnh đạo đối với dân tộc, với nhân dân, không còn là người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đất nước, dân tộc, nhân dân sẽ không còn người chèo lái để cập bến vinh quang, hạnh phúc.

Tác hại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng đối với xã hội sẽ làm suy giảm, mất dần vai trò và sự lãnh đạo của Đảng đối với xã hội. Các chủ trương, chính sách của Đảng sẽ không được các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ, thậm chí là phản đối. Niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng sẽ dần dần bị suy giảm. Mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Đảng không còn là ngọn cờ để quy tụ, tập hợp quần chúng nhân dân đi theo Đảng hy sinh, phấn đấu để thực hiện. Quan hệ giữa dân với Đảng ngày càng xa dần, không còn sự gắn bó máu thịt giữa dân với Đảng, nhân dân không còn là người sẵn sàng đùm bọc, chở che Đảng như trong các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây.

Tác hại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng sẽ đe dọa đến sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Vì ở Việt Nam, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức duy nhất lãnh đạo cuộc cách mạng ở Việt Nam, là người dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nếu Đảng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì sẽ dẫn tới sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, để không mắc mưu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì mọi công dân Việt Nam yêu nước nhất thiết phải quan tâm chăm lo xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho cơ thể Đảng thật khỏe mạnh, thật sự trong sạch vững mạnh. Thử hỏi mọi người nếu không kiên quyết, kiên trì đấu tranh tiêu diệt bè lũ bất mãn, cơ hội chính trị, chống phá Đảng và những sai lầm của bản thân thì cuộc sống của chúng ta liệu có hạnh phúc không? Chế độ này có còn được độc lập, tự do, hòa bình, hạnh phúc như hôm nay không?

Bình luận bằng tài khoản Facebook

6 thoughts on ““Sai một ly sẽ đi ngàn dặm…”

 • 25 Tháng Sáu, 2018 at 1:02 chiều
  Permalink

  Bài viết là lời nhắc nhở nhẹ nhàng, sâu sắc giúp mỗi chúng ta luôn tỉnh táo, kiên định, không sa vào ” tự diễn biến” ” tự chuyển hóa”.

  Reply
 • 26 Tháng Sáu, 2018 at 8:16 sáng
  Permalink

  Không mắc mưu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì mọi công dân Việt Nam yêu nước nhất thiết phải quan tâm chăm lo xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho cơ thể Đảng thật khỏe mạnh, thật sự trong sạch vững mạnh

  Reply
 • 25 Tháng Bảy, 2018 at 10:09 chiều
  Permalink

  Để không mắc mưu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch, mọi công dân và cán bộ, đảng viên phải coi tự phê bình và phê bình như việc rửa mặt hằng ngày.

  Reply
 • 10 Tháng Chín, 2018 at 9:04 sáng
  Permalink

  CẦN NẮM CHẮC NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN MÀ TÁC GIẢ NÊU TRÊN ĐỂ NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG VÀO THỰC TIỄN HOẠT ĐÔNG CÔNG TÁC Ở CÁC CƯƠNG VỊ, VỊ, CHỨC TRÁCH CỤ THỂ

  Reply
 • 22 Tháng Mười, 2018 at 6:01 chiều
  Permalink

  Cần phải luôn luôn cảnh giác, không để bản thân “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” . Phát huy tốt vai trò phê bình và tự phê bình ở bản thân cũng như tập thể.

  Reply
 • 19 Tháng Mười Hai, 2018 at 11:12 sáng
  Permalink

  Nếu Đảng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì sẽ dẫn tới sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, để không mắc mưu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì mọi công dân Việt Nam yêu nước nhất thiết phải quan tâm chăm lo xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho cơ thể Đảng thật khỏe mạnh, thật sự trong sạch vững mạnh.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.