Trí thức thoái hóa phải bị gạt ra bên lề

Tại Kỳ họp thứ 30, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Thông báo kết luận về vi phạm của GS Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri thức thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, với nhiều vi phạm và đề nghị thi hành kỷ luật. Những sai phạm của ông Chu Hảo được Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chỉ rõ và đăng tải công khai, đầy đủ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Mọi người đều thấy rõ những vi phạm của ông Chu Hảo và sự nguy hại của những quan điểm, tư tưởng và việc làm của ông đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như tỏ thái độ đồng tình với đề nghị kỷ luật nghiêm minh của Đảng đối với GS Chu Hảo.

Tuy nhiên, các thế lực thù địch đã lợi dụng sự kiện này để xuyên tạc, bịa đặt làm sai lệch bản chất của sự việc để kích động chống Đảng và Nhà nước ta. Quách Hạo Nhiên, trên trang mạng “Baotiengdan” mượn cớ đặt ra: “Vụ GS Chu Hảo: có bao giờ tầng lớp trí thức chân chính và tử tế ở Việt Nam bị gạt ra bên lề thế này không?”. Quách Hạo Nhiên đặt vấn đề với thái độ hàm hồ, đánh tráo đối tượng, “vơ đũa cả nắm” cho rằng, vụ GS Chu Hảo là của “tầng lớp trí thức”. Trước hết ông Chu Hảo là một cá nhân, những quan niệm và việc làm sai trái là của cá nhân ông Chu Hảo, không thể coi đây là của “tầng lớp trí thức” được, mặc dù ông ta là một đảng viên tri thức, có trình độ cao, được đào tạo bài bản ở trong và ngoài nước, được Đảng, Nhà nước ta trọng dụng, song lại suy thoái, biến chất rất nghiêm trọng, đó là sai lầm, khuyết điểm của cá nhân ông Hảo không phải của “tầng lớp trí thức” Việt Nam. Ông Chu Hảo không thể đại diện cho “tầng lớp trí thức” chân chính và tử tế ở Việt Nam được. Bởi, nếu đã là người trí thức chân chính và tử tế thì không thể có những quan điểm và việc làm trái quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong khi đã được cảnh báo, nhắc nhở song vẫn cố tình vi phạm như ông Chu Hảo.

Các vi phạm của ông Chu Hảo bắt nguồn từ thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “cơ hội chính trị”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có các hành động nói, viết, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng. Lợi dụng vị trí Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri thức ông Chu Hảo cho xuất bản những cuốn sách,  những bài viết, phát ngôn có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Nguy hại hơn, ông ta còn tham gia nhiều hội, nhóm nhưng không báo cáo và không được sự đồng ý của chi bộ và tổ chức đảng quản lý là vi phạm quy định của Đảng; quan hệ với các phần tử có quan điểm lệch lạc, sai trái gián tiếp tiếp tay cho các phần tử cơ hội, thù địch chống phá Đảng. Do vậy, các quan điểm, hành vi sai trái của ông Chu Hảo đã tạo cơ hội, là môi trường “dung dưỡng” cho các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội về chính trị hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta hiện nay.

Như vậy, GS Chu Hảo là đảng viên, là trí thức nhưng đã đi ngược lại phẩm giá của người trí thức, đi ngược lại Cương lĩnh, Điều lệ của Đảng, đi ngược lại niềm tin, kỳ vọng của quần chúng nhân dân vào những trí thức được Đảng nuôi dưỡng, đào tạo và giữ những trọng trách để phụ vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. GS Chu Hảo không còn xứng đáng với cái tâm, cái tầm của người tri thức cách mạng và tư cách của người đảng viên. Việc đề nghị xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng thể hiện đúng phương châm, quan điểm của Đảng “công minh, chính xác, kịp thời”, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, bất cứ người vi phạm là ai, kể cả đương chức hay đã nghỉ hưu. Đó là là việc làm đúng đắn rất cần thiết và hợp lòng người, được đông đảo tầng lớp tri thức, cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

14 thoughts on “Trí thức thoái hóa phải bị gạt ra bên lề

 • 26 Tháng Mười Một, 2018 at 8:03 sáng
  Permalink

  GS Chu Hảo đã đi ngược lại phẩm giá của người trí thức, đi ngược lại Cương lĩnh, Điều lệ của Đảng, đi ngược lại niềm tin, kỳ vọng của quần chúng nhân dân vào những trí thức được Đảng nuôi dưỡng, đào tạo và giữ những trọng trách để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. GS Chu Hảo không còn xứng đáng với cái tâm, cái tầm của người tri thức cách mạng và tư cách của người đảng viên. Kỷ luật dành cho ông ta là hoàn toàn xứng đáng

  Reply
 • 26 Tháng Mười Một, 2018 at 8:07 sáng
  Permalink

  Trí thức mà tự mãn, thoái hóa bị loại trừ, đào thải là hoàn toàn xứng đáng.

  Reply
 • 26 Tháng Mười Một, 2018 at 2:12 chiều
  Permalink

  sự đê tiện của mấy kẻ vỗ ngực xưng ta tri thức mà lại không biết được tri thức của mình nên phục vụ mang lại hạnh phúc cho mọi người mới vẻ vang, chứ mưu cầu hạnh phúc, vui sướng bản thân thì kể nỗi gì.

  Reply
 • 26 Tháng Mười Một, 2018 at 3:36 chiều
  Permalink

  GS Chu Hảo không còn xứng đáng với cái tâm, cái tầm của người tri thức cách mạng và tư cách của người đảng viên.

  Reply
 • 27 Tháng Mười Một, 2018 at 7:51 sáng
  Permalink

  Các quan điểm, hành vi sai trái của ông Chu Hảo đã tạo cơ hội, là môi trường “dung dưỡng” cho các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội về chính trị hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta hiện nay.

  Reply
 • 28 Tháng Mười Một, 2018 at 8:41 sáng
  Permalink

  Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ luật bằng hình thức khai trừ ông Chu Hảo ra khỏi Đảng là đúng nguyên tắc và Điều lệ Đảng.

  Reply
 • 28 Tháng Mười Một, 2018 at 8:57 sáng
  Permalink

  Chu Hảo có đại tài nhưng đã suy thoái tư tưởng, đạo đức nên Đảng và nhân dân ta không thể dùng được, phải vứt bỏ!. Thật tiếc cho Chu Hảo và cũng là bài học cho những tri thức lạc dòng!.

  Reply
 • 28 Tháng Mười Một, 2018 at 9:02 sáng
  Permalink

  Ông Chu Hảo không thể đại diện cho “tầng lớp trí thức” chân chính và tử tế ở Việt Nam được. Bởi, nếu đã là người trí thức chân chính và tử tế thì không thể có những quan điểm và việc làm trái quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước .

  Reply
 • 28 Tháng Mười Một, 2018 at 10:03 sáng
  Permalink

  Các vi phạm của ông Chu Hảo bắt nguồn từ thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “cơ hội chính trị”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có các hành động nói, viết, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng

  Reply
 • 28 Tháng Mười Một, 2018 at 1:41 chiều
  Permalink

  Một con người giỏi nhưng thiếu từ dưỡng, rèn luyện vi phạm phẩm chất, đạo đức người đảng viên, cơ hội về chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hoá. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn có những lời nói, việc làm sai trái, vi phạm pháp luật nhà nước, trái quan điểm, đường lối của Đảng. Vì vậy, thi hàng xử lý kỷ luật đối với ông Chu Hảo là hoàn toàn chính xác, thể hiện sự nghiêm mình của pháp luật.

  Reply
 • 28 Tháng Mười Một, 2018 at 2:47 chiều
  Permalink

  Những kẻ như Chu Hảo cần phải được xử lý nghiêm minh theo đúng pháp luật

  Reply
 • 29 Tháng Mười Một, 2018 at 4:08 chiều
  Permalink

  Việc xử lý một vài hiện tượng cá nhân sai phạm là sự thanh lọc cần thiết để Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch hơn, luôn giữ vững vai trò tiền phong, bản chất giai cấp công nhân và mục tiêu lý tưởng nhất quán; đó cũng là sự thanh lọc cần thiết đối với đội ngũ trí thức cách mạng, chân chính, giúp cho đội ngũ trí thức ngày càng hoàn thiện hơn, đóng góp hiệu quả hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lẽ ra, Ông Chu Hảo với tri thức và kinh nghiệm sâu sắc của mình, ông có thể chọn cho mình con đường, cách thức phù hợp hơn, đúng đắn hơn để phát huy vai trò người trí thức chân chính, cống hiến nhiều hơn, thiết thực hơn cho đất nước, thay cho những việc làm lợi bất cập hại, đi ngược với chính mục tiêu, lý tưởng của Đảng, với lời thề của người đảng viên cộng sản mà chính ông từng tuyên thệ.

  Reply
 • 3 Tháng Mười Hai, 2018 at 7:58 sáng
  Permalink

  Trí thức thoái hóa phải bị gạt ra bên lề là điều đương nhiên, có gì phải bàn cãi

  Reply
 • 20 Tháng Ba, 2019 at 6:59 sáng
  Permalink

  Có tài mà không có đức thì là người bỏ đi.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.