Vì sao Giáo sư Chu Hảo bị khai trừ ra khỏi Đảng?

Gần đây, trên trang mạng “Danlambao”, tác giả Nguyễn Lộc Yên với bài viết: “Từ nhân văn giai phẩm đến Giáo sư Chu Hảo”, với dụng ý phê phán Đảng ta đã giải tán nhóm Nhân văn giai phẩm và khai trừ Giáo sư Chu Hảo ra khỏi Đảng. Vậy, vì sao GS Chu Hảo bị khai trừ ra khỏi Đảng?

Lý do GS Chu Hảo bị khai trừ ra khỏi Đảng không phải như Nguyễn Lộc Yên nêu trong bài viết, mà là do những vi phạm sau:

Thứ nhất, từ năm 2005 sau khi nghỉ hưu, Giáo sư Chu Hảo, với cương vị Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri thức, đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, có những bài viết, phát ngôn có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ năm 2011 đến nay, ông Chu Hảo đã tham gia ký tên và trực tiếp soạn thảo 7 kiến nghị, thư ngỏ với nhiều nội dung trái với đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước, để các phần tử xấu lợi dụng, xuyên tạc, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước ta.

Thứ hai, Giáo sư Chu Hảo phải chịu trách nhiệm chính về việc Nhà xuất bản Tri thức từ năm 2005 đến 2018, đã xuất bản 29 cuốn sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, vi phạm Luật Xuất bản, bị cơ quan chức năng xử lý, thu hồi và tiêu hủy.

Thứ ba, trong những bài viết, nói, GS Chu Hảo đưa ra quan điểm, ý kiến có ý đồ phê phán đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn. Phê phán nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; cổ súy tư tưởng đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập.

Đối chiếu với Điều lệ, quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam, GS Chu Hảo đã mắc khuyết điểm nghiêm trọng, nên việc thi hành kỷ luật với hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với GS Chu Hảo là đúng quy định.

Toàn bộ nội dung bài viết của Nguyễn Lộc Yên “Từ nhân văn giai phẩm đến Giáo sư Chu Hảo”, về thực chất là những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chúng ta cần cảnh giác và kiên quyết đấu tranh bác bỏ với những luận điệu sai trái này./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

14 thoughts on “Vì sao Giáo sư Chu Hảo bị khai trừ ra khỏi Đảng?

 • 23 Tháng Mười Một, 2018 at 4:09 chiều
  Permalink

  Việc ông Chu Hảo bị khai trừ ra khỏi Đảng và một số đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị hùa theo, tuyên bố bỏ Đảng không phải là thất bại của Đảng, không làm cho Đảng yếu đi mà trái lại sẽ làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, giữ vững vai trò lãnh đạo của một Đảng cách mạng tiền phong.

  Reply
 • 23 Tháng Mười Một, 2018 at 8:10 chiều
  Permalink

  Từng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, GS Chu Hảo đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, có những bài viết, phát ngôn có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội.

  Reply
 • 26 Tháng Mười Một, 2018 at 6:54 sáng
  Permalink

  GS Chu Hảo đã mắc khuyết điểm nghiêm trọng, không còn đủ tư cách của một người đảng viên chân chính. Việc thi hành kỷ luật với hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với GS Chu Hảo là đúng quy định và hoàn toàn thỏa đáng.

  Reply
 • 26 Tháng Mười Một, 2018 at 8:03 sáng
  Permalink

  Việc ông Chu Hảo bị khai trừ ra khỏi Đảng và một số đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị hùa theo, tuyên bố bỏ Đảng không phải là thất bại của Đảng

  Reply
 • 26 Tháng Mười Một, 2018 at 8:06 sáng
  Permalink

  Trí thức mà tự mãn bị loại trừ, đào thải là hoàn toàn xứng đáng.

  Reply
 • 26 Tháng Mười Một, 2018 at 1:51 chiều
  Permalink

  Đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm quy chế, điều lệ Đảng thì việc kỷ luật và khai trừ ra khỏi Đảng là việc đương nhiên.

  Reply
 • 26 Tháng Mười Một, 2018 at 2:43 chiều
  Permalink

  Mọi Đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng đều có thể bị khai trừ, không chỉ riêng Chu Hảo

  Reply
 • 26 Tháng Mười Một, 2018 at 3:55 chiều
  Permalink

  GS Chu Hảo đã mắc khuyết điểm nghiêm trọng, nên việc thi hành kỷ luật với hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với GS Chu Hảo là đúng quy định.

  Reply
 • 28 Tháng Mười Một, 2018 at 6:56 sáng
  Permalink

  Thực chất những lập luận của Nguyễn Lộc Yên về thực chất là những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chúng ta cần cảnh giác và kiên quyết đấu tranh bác bỏ với những luận điệu sai trái này.

  Reply
 • 28 Tháng Mười Một, 2018 at 9:18 sáng
  Permalink

  Chu Hảo vi phạm kỷ luật Đảng và bị xử lý là minh chứng cho tính nghiêm minh của Kỷ luật Đảng! Tôi thấy tiếc cho một đại tri thức đại tài nhưng đã tha hóa về tư tưởng, đạo đức như Chu Hảo!.

  Reply
 • 28 Tháng Mười Một, 2018 at 2:00 chiều
  Permalink

  Một luận điệu xuyên tạc, bịa đặt. Cần cảnh giác kiên quyết đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc này.

  Reply
 • 28 Tháng Mười Một, 2018 at 2:50 chiều
  Permalink

  Không chỉ riêng Chu Hảo mà bất kỳ đảng viên nào khi vi phạm kỷ luật đều được xử lý theo đúng quy định. Việc khai trừ Chu Hảo ra khỏi Đảng là đúng quy định

  Reply
 • 29 Tháng Mười Một, 2018 at 7:31 sáng
  Permalink

  Đảng viên vi phạm nghiêm trọng quy định của Điều lệ Đảng và những điều đảng viên không được làm thì việc bị kỷ luật và khai trừ ra khỏi Đảng là để giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

  Reply
 • 3 Tháng Mười Hai, 2018 at 7:53 sáng
  Permalink

  Những vi phạm, khuyết điểm của GS Chu Hảo chiếu theo Điều lệ, quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam là nghiêm trọng, nên việc thi hành kỷ luật với hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với GS Chu Hảo là đúng quy định, thể hiện sự nghiêm minh của kỷ luật Đảng.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.