Bản mặt trơ trẽn của Tân Phong

Trong tổ chức phản động Việt tân, Tân Phong là đối tượng thường xuyên có những bài viết với luận điệu xuyên tạc sự thật, thổi phồng một số hiện tượng tiêu cực, yếu kém trong xã hội sau đó gán ghép, quy chụp nguyên nhân do hệ thống chính trị của Việt Nam, hòng làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Mặc dù, liên tục bị đấu tranh, bác bỏ, phơi bày tính giả dối, phản động, thế nhưng, với bản chất vô sỉ và bản mặt trơ trẽn vừa qua, Y lại viết bài “Tương lai của Việt Nam và nền giáo dục băng hoại không thể cứu vãn” cho rằng ở Việt Nam, “Chừng nào thể chế chính trị và nền giáo dục này còn tồn tại thì tương lai của quốc gia này sẽ là ngàn năm tăm tối”. Rõ ràng, đây là luận điệu xuyên tạc trắng trợn tình hình chính trị – xã hội nhất là lĩnh vực giáo dục của Việt Nam bởi vì:

Thứ nhất, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng Cộng Việt Nam luôn coi trọng và quan tâm tới giáo dục “coi giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Ngay từ khi giành được chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”, bởi vậy, Người rất quan tâm đến công cuộc diệt “giặc dốt”. Theo đó, giáo dục – đào tạo luôn được xác định là một nhiệm vụ quan trọng của cách mạng. Căn cứ tình hình thực tế trong từng giai đoạn, Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề chỉ đạo kịp thời, hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo như: Nghị quyết số 14 ngày 11/01/1979 về cải cách giáo dục; Nghị quyết 02-NQ/HNTW ngày 24/12/1996 về định hướng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhiệm vụ đến năm 2000; Nghị quyết 29- NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo.

Thứ hai, thực tế đã chứng tỏ Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, khả năng lãnh đạo nhân dân Việt Nam không chỉ giành thắng lợi trong đấu tranh giành chính quyền, giải phóng dân tộc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc mà còn giành nhiều thành tựu to lớn trong xây dựng, phát triển đất nước, trong đó có lĩnh vực giáo dục. Sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013, trên tinh thần “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đến nay 63/63 tỉnh thành đều đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học cơ sở cấp độ 1, một số địa phương đạt cấp độ 2 và 3. Việt Nam hiện được xếp vào tốp 10 hệ thống giáo dục đổi mới hàng đầu của thế giới, theo báo cáo “Tăng trưởng thông minh hơn: Học tập và Phát triển công bằng ở Đông Á – Thái Bình Dương” năm 2018 của Ngân hàng Thế giới, hay trong các Chương trình đánh giá học sinh quốc tế, lứa tuổi 15 (PISA), học sinh nước ta đều đạt kết quả ấn tượng, vượt qua mức trung bình của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD). Các đội tuyển Olympic quốc tế đều đạt thứ hạng cao. Đến nay, Việt Nam đã có hơn 500 chương trình đào tạo quốc tế với các trường đại học ở nhiều nước trên thế giới. Thành tựu về giáo dục đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo hiện nay lên trên 64%; trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ chiếm hơn 24,5%. Những thành quả to lớn của giáo dục đạt được đã minh chứng rõ nét về sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả của Đảng, Nhà nước.

Thứ ba, hiện tượng tiêu cực trong giáo dục là không tránh khỏi ở các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta không giấu giếm mà kiên quyết lên án, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi.

Như vậy, luận điệu của Tân Phong về chính trị và giáo dục ở Việt Nam là hoàn toàn bịa đặt. Từ một vài hiện tượng tiêu cực trong xã hội y đã xuyên tạc trắng trợn sự thật, gán ghép, quy chụp nguyên nhân hạn chế đo do hệ thống chính trị của Việt Nam, hòng làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; thể hiện bản mặt trơ trẽn phản động của Y. Nhưng, dù có xảo biện thế nào thì những luận điệu như của Tân Phong cũng sẽ bị phơi bày tính giả dối trước sự thật và công lý. Những luận điệu đó không thể làm lung lạc được niềm tin son sắt của nhân dân Việt Nam với Đảng Cộng sản Việt nam./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.