Cần hiểu đúng “tự do tôn giáo” ở Việt Nam

Với bài viết đăng trên mạng xã hội: “Việt Nam có tự do tôn giáo không?”, Phạm Trần đã xuyên tạc, bịa đặt tình hình tôn giáo ở nước ta, vu khống Đảng, Nhà nước “sách nhiễu”, “đàn áp”, “trấn áp”, “triệt hạ” tôn giáo, luôn bị “Quốc tế” chỉ trích, lên án những vấn đề liên quan đến tôn giáo nói chung, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân nói riêng. Vậy sự thật như thế nào?

Một là, cả “thiên đàng” và “trần gian” đều không tồn tại kiểu “tự do tôn giáo” mà Phạm Trần đưa ra

Sau khi viện dẫn nhận định của những thứ được coi là “Quốc tế”, “Đức cha”, “Hội đồng liên tôn”, “Tuyên cáo”, “Quyết nghị” về tình hình tôn giáo ở Việt Nam, y nhận xét: “Tình trạng đàn áp tôn giáo ở Việt Nam gia tăng nghiêm trọng”. Phạm Trần cho rằng, để “có tự do tôn giáo ở Việt Nam” cần hiểu và làm những điều như: Đảng Cộng sản Việt Nam phải trả lại quyền cai trị đất nước cho toàn dân bằng một cuộc bầu cử thật sự tự do, dân chủ và công bằng được quốc tế giám sát; trả tự do ngay lập tức tất cả các tù nhân lương tâm; kêu gọi đảng viên, đồng bào trong và ngoài nước, “thỉnh cầu” quốc tế liên kết, hỗ trợ để tranh đấu cho một chế độ dân chủ, tự do; đối với các tôn giáo: được tự do, độc lập cả trong truyền đạo và tổ chức hoạt động mà không bị Nhà nước can thiệp, kiểm soát hay phải xin phép (được sử dụng các phương tiện thông tin của  của Nhà nước một cách công khai); tín đồ có quyền tham gia chính quyền ở mọi cấp bậc lãnh đạo; có quyền sở hữu đất đai để xây cất các cơ sở tôn giáo…. Các nước “dân chủ, văn minh” làm như thế.

Cái thứ gọi là “tự do tôn giáo” này chẳng tồn tại ở đâu trên thế giới. Trong kinh, sách, tài liệu của các tôn giáo, trên “thiên đàng”, “thế giới bên kia”, “tiên giới”, “thiên đình” đều được tổ chức, quản lý chặt chẽ, phân định ngôi thứ rõ ràng và đều thống nhất ở chỗ: phục tùng ngôi tối cao, không được bất kính, phản bội hay đấu tranh đòi lật đổ “trật tự” đã xác định. Chẳng có thứ gì, kể cả thể xác và linh hồn của vạn vật mà không thuộc về đấng tối cao. Nếu đem cái lý “tự do tôn giáo” kiểu Phạm Trần thì sẽ được lên “thiên đàng” hay không? Chắc chắn là chẳng ai (ngay chính những kẻ đề xuất). Còn thực tế thì đã rõ. Ngay là trong “đêm trường trung cổ”, tôn giáo cũng không được “tự do” muốn làm gì thì làm, đứng trên tất cả để kêu gọi “tự do”, “bình đẳng”. Ở Việt Nam, các tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, có đóng góp không nhỏ trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Từ khi có Đảng lãnh đạo, với tư tưởng: “bàn thờ tôn giáo có nhiều nhưng bàn thờ Tổ quốc chỉ có một”, tín đồ, chức sắc các tôn giáo đã thể hiện trách nhiệm công dân trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì “nước độc lập, tôn giáo mới tự do”.

Hai là, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo của con người luôn được đảm bảo ở Việt Nam

Tôn giáo còn tồn tại lâu dài trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta. Đối với người nước ngoài có tôn giáo khi học tập, làm việc, sinh sống ở Việt Nam cũng luôn được tôn trọng và bảo vệ quyền sinh hoạt tôn giáo phù hợp. Đồng thời, mọi cá nhân, tổ chức lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, xuyên tạc, bịa đặt, vu khống tình hình tôn giáo ở nước ta, làm những việc đi ngược lại lợi ích của dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ đều bị lên án, xử lý theo quy định của pháp luật. Những kẻ mà Phạm Trần và đồng bọn dựng lên là “Đức cha”, “Hội đồng Liên tôn”, Nguyễn Văn Lý, Thích Quảng Độ, Nguyễn Thái Hợp… đều có tư tưởng và việc làm để được “tự do tôn giáo” ở Việt Nam – cái thứ không tồn tại cả “thiên đàng” và “trần gian”. Chúng chẳng đại diện cho các tín đồ, chức sắc tôn giáo, bị chính các tín đồ lên án, khinh bỉ và đều bị pháp luật xử lý nghiêm minh. Đòi hỏi phải tôn trọng, cổ súy, thả ngay những “tù nhân lương tâm” này là phi lý. Những luận điệu xuyên tạc, vu khống của Phạm Trần về tình hình tôn giáo ở Việt Nam không nằm ngoài mục đích bôi nhọ, hạ bệ uy tín của Đảng, tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn. Vì vậy, mỗi chúng ta phải nêu cao cảnh giác, không để mắc mưu Phạm Trần và đồng bọn của y, làm tổn hại đến lợi ích quốc gia – dân tộc./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.