CẢNH GIÁC VỚI CHIÊU TRÒ MỚI CỦA HOA MAI NGUYỄN

Vừa qua, trên Bloger của Quyenduocbiet Hoa Mai Nguyễn có bài viết: “Bản chất của một chế độ cộng sản độc tài” cho rằng cộng sản Việt Nam đang tuyên truyền dối trá để ngu dân, xã hội mất dân chủ, không chống tham nhũng dẫn đến cả dân tộc đang xuống bờ vực thẳm. Thực tế, Hoa Mai Nguyễn đang cố tình xuyên tạc bản chất dân chủ và thực tế chống tham nhũng ở Việt Nam.

Thứ nhất, dân chủ ở Việt Nam là dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đây là bản chất của chế độ chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Nội dung cơ bản của dân chủ xã hội chủ nghĩa là tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Hiến pháp năm 2013 quy định: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực của nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Đảng, Nhà nước Việt Nam bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, dân chủ có nghĩa “dân là chủ” và “người dân làm chủ”, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, quần chúng là động lực của cách mạng. Chính quần chúng nhân dân là lực lượng cách mạng đông đảo nhất trực tiếp thực hiện đường lối cách mạng, biến đường lối cách mạng của Đảng thành hiện thực. Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội là sự nghiệp của nhân dân, không có sự đoàn kết, sáng tạo của quần chúng nhân dân thì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội sẽ thất bại. Dân chủ chính là biểu hiện quan điểm giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, là nhân tố tạo ra sự ổn định, phát triển và thịnh vượng. Dân chủ ở Việt Nam được vận hành theo cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. Thực hiện đúng đắn, hiệu quả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Các quyền con người, quyền tự do của công dân Việt Nam do pháp luật quy định gồm có: Quyền bình đẳng trước pháp luật, quyền có nơi ở hợp pháp, quyền, tự do cư trú, tự do kinh doanh, tự do đi lại, tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận và báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình, tự do nghiên cứu, sáng tác, tự do lựa chọn nghề nghiệp mưu sinh, tự do hôn nhân. Như vậy, xin hỏi Hoa Mai Nguyễn ở Việt Nam có mất dân chủ không?

 Thứ hai, Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay đang được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả rõ rệt, khẳng định quyết tâm mạnh mẽ, “không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm” của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Năm 2021, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đối với 618 đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái, đã xử lý kỷ luật nhiều cán bộ cấp cao vi phạm liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, trong đó có 32 trường hợp thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Trong năm 2021, cả nước đã khởi tố, điều tra 390 vụ án/1.011 bị can về các tội tham nhũng, chức vụ, đã khởi tố 10 vụ án/40 bị can; kết thúc điều tra 15 vụ án/150 bị can; truy tố 16 vụ án/164 bị can; xét xử sơ thẩm 21 vụ án/179 bị cáo, xét xử phúc thẩm 13 vụ án/74 bị cáo. Đặc biệt, đã khởi tố bị can là cán bộ cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu, sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang, trong đó 10 trường hợp cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Qua đây, niềm tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố và tăng cường. Vậy, Việt Nam chống tham nhũng có như Hoa Mai Nguyễn xuyên tạc không?

Đảng cộng sản Việt Nam khẳng định: Đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn trọng và chấp nhận những ý kiến trái chiều, miễn là những ý kiến đó không làm tổn hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Là người Việt Nam, cho dù ở trong nước hay nước ngoài bằng cách này hay cách khác hãy cống hiến thật nhiều cho đất nước để góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Đồng thời lên án và đấu tranh mạnh mẽ với việc lợi dụng tự do ngôn luận để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ và cuộc sống hạnh phúc của nhân dân./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.