CẢNH GIÁC VỚI MƯU ĐỒ PHỦ NHẬN CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Thời gian qua, nhiều trang mạng phản động đã tán phát rộng rãi bài viết “Cúng dường” ở chùa Ba Vàng gây bão mạng và sự khuynh loát của Nhà nước trong Phật giáo VN của Đài Á Châu tự do. Bài viết đã mượn cớ vụ việc cúng dường gây phản cảm tại chùa Ba Vàng, Quảng Ninh để xuyên tạc công tác quản lý hoạt động tôn giáo ở Việt Nam, kích động gây mất đoàn kết giữa các tôn giáo, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Trước hết, chúng ta cần nhận thức rõ quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo là một dạng quản lý xã hội đặc biệt, mang tính quyền lực Nhà nước, sử dụng pháp luật và chính sách tín ngưỡng, tôn giáo để điều chỉnh hành vi của cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo do các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện, nhằm phục vụ nhân dân, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo duy trì sự ổn định và phát triển bền vững của xã hội và đất nước. Hoạt động này luôn tuân thủ theo các nguyên tắc nhất định như: Bảo đảm quyền bình đẳng của các tôn giáo trước pháp luật; đảm bảo tự do tự do, tín ngưỡng của công dân; thống nhất giữa sinh hoạt tôn giáo và bảo tồn giá trị văn hóa; đảm bảo sự thống nhất, hài hòa lợi ích cá nhân, cộng đồng và ích quốc gia, xã hội; những hoạt động tôn giáo vì lợi ích chính đáng và hợp pháp vì tín đồ và lợi ích đất nước luôn được khuyến khích. Mọi hành vi vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngăn cản tín đồ làm nghĩa vụ công dân, phá hoại sự nghiệp đoàn kết toàn dân, làm phương hại đến nền văn hóa lành mạnh của dân tộc và hoạt động mê tín dị đoan đều bị lên án và xử lý vi phạm theo luật định.

Thực tiễn đã cho thấy, những năm qua các tôn giáo cơ bản tuân thủ đúng pháp luật; phần lớn chức sắc, tín đồ của các tôn giáo tin tưởng và thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo như: Đăng ký lịch sinh hoạt tôn giáo hằng năm; chức sắc, phật tử tích cực tham gia các phong trào do chính quyền các cấp phát động, nhất là: xóa đói, giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa, cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, đấu tranh ngăn ngừa các tệ nạn xã hội,… góp phần vào thực hiện các chương trình kinh tế – xã hội của địa phương và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hoàn toàn không có chuyện Nhà nước Việt Nam phân biệt đối xử giữa các tôn giáo hay dùng pháp luật để “bóp nghẹt tôn giáo” như Đài Châu Á tự do đã suy diễn.

Hai là, thực tế hoạt động tôn giáo thời gian qua cho thấy nhiều kẻ đã mượn danh hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để xuyên tạc giáo lý của các tôn giáo chính thống, truyền bá “tà đạo”, “đạo lạ” và những nội dung xấu đi ngược với thuần phong, mỹ tục của dân tộc Việt Nam gây bức xúc trong cộng đồng. Những sai phạm này đã được các cơ quan quản lý nhà nước các cấp nhắc nhở và có biện pháp xử lý kịp thời, đúng pháp luật. Điển hình như vụ việc cúng dường gây phản cảm tại chùa Ba Vàng, chính quyền thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu chùa rút kinh nghiệm, gỡ bỏ clip trên mạng xã hội về lễ sớt bát cúng dường trong ngày lễ Vu Lan, thực hiện các quy định về hoạt động tôn giáo. Phản ứng này của chính quyền địa phương là kịp thời, phù hợp, đúng quy định của pháp luật, và nhận được sự đồng thuận trong xã hội. Đáng tiếc, lợi dụng vụ việc này, Đài Châu Á tự do đã thổi phồng lên thành chuyện Chính quyền kiểm soát mọi tôn giáo, không thoát được. Luận điệu này được đưa ra không nhằm mục đích nào khác là kích động chức sắc, tín đồ trong các tôn giáo gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương. Nghiêm trọng hơn, đây còn là cách thức tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước ta vi phạm quyền tự do tôn giáo.

Tóm lại, từ nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện để công dân thực hành các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo lành mạnh, đúng pháp luật; kiên quyết ngăn chặn các hành vi núp bóng tôn giáo để gây chia rẽ, mất đoàn kết dân tộc, chống phá chế độ. Những luận điệu xuyên tạc về tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đài Châu Á tự do là hoàn toàn không có căn cứ, là hành vi nguy hiểm, phương hại đến khối đại đoàn kết toàn dân và sự ổn định để phát triển của Việt Nam. Vì vậy mỗi người Việt Nam cần nêu cao cảnh giác, kịp thời phát hiện, vạch trần và đấu tranh bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.