Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của đồng bào công giáo

Nếu ai đã từng nghe bài rao giảng “Thánh Lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình” của linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong, Dòng chúa cứu thế Thái Hà thì chắc hẳn không thể không giấu nổi bức xúc về bộ mặt thật của vị linh mục này. Mượn danh là “Thánh lễ cầu nguyện cho Công lý và hòa bình” nhưng toàn bộ bài rao giảng của linh mục này lại là những luận điệu tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước ta hết sức cực đoan và trắng trợn. Trong bài rao giảng của mình, Nguyễn Ngọc Nam Phong cho rằng: “Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một sai lầm của sự lựa chọn”, và “Nếu tiếp tục đi theo con đường đó thì Việt Nam sẽ dẫn tới con đường diệt vong”. Vì vậy, Nam Phong hô hào các tín đồ của mình thay đổi và lật đổ chế độ chính trị hiện tại. Có thể khẳng định việc làm của Nam Phong là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, phạm vào các quy định trong Bộ Luật hình sự như: Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, lợi dụng tôn giáo, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân; tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…

Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh một chân lý: Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Nguyễn Ngọc Nam Phong chắc chắn biết rằng, trước năm 1945, nhân dân Việt Nam, trong đó có cả tổ tông, ông bà, cha mẹ Nam Phong sống cuộc đời cùng cực “một cổ hai tròng”, “làm thân trâu ngựa”, dưới sự thống trị, áp bức, bóc lột của thực dân Pháp xâm lược và địa chủ phong kiến…Dưới sự lãnh đạo của các sĩ phu, hào kiệt nhân dân ta đã anh dũng đứng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc song đều bị thực dân pháp đàn áp, dìm trong bể máu…. Trước cảnh “Nước mất, nhà tan”, Nguyễn Ái Quốc đã ra đi tìm đường cứu nước truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin, sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo quần chúng nhân dân Việt Nam đập tan “ xiềng xích, gông cùm”, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước đánh bại thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội – một chế độ do dân, vì dân, với mục tiêu: “Dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Ấy vậy mà, vị linh mục Nam Phong lại cho rằng, đó là con đường đi đến địa ngục, lầm than, đói khổ…và kêu gọi xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chỉ điều này thôi đã thấy bản chất phản động của Nam Phong, đã phủ nhận thành quả cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đi ngược với giáo lý, giáo hội và phương châm “sống phúc âm trong lòng dân tộc”, “tốt đời đẹp đạo” và “người công giáo tốt cũng phải là người công dân tốt”. Nguyễn Ngọc Nam Phong không xứng đáng là linh mục chăm sóc phần hồn của các con chiên vì những việc làm phản động, hại nước, hại dân. Đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất đúng đắn, là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử và là khát vọng của nhân dân Việt Nam trong đó có đồng bào công giáo./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

12 thoughts on “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của đồng bào công giáo

 • 5 Tháng Mười Một, 2018 at 10:15 sáng
  Permalink

  Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân loại tiến bộ, trong đó có đồng bào giáo

  Reply
 • 5 Tháng Mười Một, 2018 at 1:30 chiều
  Permalink

  Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân Việt Nam, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử.

  Reply
 • 5 Tháng Mười Một, 2018 at 4:04 chiều
  Permalink

  Sự ấm no, tự do, hạnh phúc thực sự của con người là mẫu số chung của Thiên chúa giáo và CNXH!. Do vậy, đi lên chủ nghĩa xã hội cũng là khát vọng của đồng bào công giáo ta!.

  Reply
 • 5 Tháng Mười Một, 2018 at 9:23 chiều
  Permalink

  Nguyễn Ngọc Nam Phong không xứng đáng là linh mục chăm sóc phần hồn của các con chiên vì những việc làm phản động, hại nước, hại dân.

  Reply
 • 6 Tháng Mười Một, 2018 at 6:59 sáng
  Permalink

  Việc làm của Nam Phong là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng

  Reply
 • 6 Tháng Mười Một, 2018 at 8:04 sáng
  Permalink

  Những tuyên truyền của linh mục Nam Phong không được đồng bào công giáo và nhân dân ta chấp nhận.

  Reply
 • 6 Tháng Mười Một, 2018 at 8:13 sáng
  Permalink

  Chủ nghĩa xã hội hướng tới xây dựng “thiên đường trên mặt đất” cho mọi người. Đồng thời cũng là để trước khi các con chiên của Chúa được lên “thiên đường ở trên trời” có bến chờ đợi an toàn, ấm no, hạnh phúc thay vì khổ đau.

  Reply
 • 6 Tháng Mười Một, 2018 at 3:12 chiều
  Permalink

  Sự ấm no, tự do, hạnh phúc của con người, trong đó có đồng bào Thiên chúa giáo hướng tới chủ nghĩa xã hội

  Reply
 • 7 Tháng Mười Một, 2018 at 9:16 sáng
  Permalink

  Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Vậy mà, vị linh mục Nam Phong lại cho rằng, đó là con đường đi đến địa ngục, lầm than, đói khổ…và kêu gọi xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chỉ điều này thôi đã thấy bản chất phản động của Nam Phong đi ngược với giáo lý, giáo hội và phương châm “sống phúc âm trong lòng dân tộc”, “tốt đời đẹp đạo” và “người công giáo tốt cũng phải là người công dân tốt”.

  Reply
 • 7 Tháng Mười Một, 2018 at 10:22 sáng
  Permalink

  Đúng vậy: Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của những người yêu chuộng hòa bình, vì sự tiến bộ của nhân loại, của đồng bào công giáo.

  Reply
 • 12 Tháng Mười Một, 2018 at 8:02 sáng
  Permalink

  Đi lên chủ nghĩa nghĩa xã hội là khát vọng của toàn thể dân tộc Việt Nam, trong đó có đồng bào công giáo

  Reply
 • 13 Tháng Mười Một, 2018 at 7:10 sáng
  Permalink

  Nguyễn Ngọc Nam Phong là con cáo đội lốt cừu. Một kẻ phản động, mượn đức tin của bà con công giáo để nói những điều xằng bậy.Tên này cần phải loại bỏ ra đời sống xã hội nước ta

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.