ĐỖ NGÀ LẠI ĐƯA RA NHỮNG LUẬN ĐIỆU LỐ BỊCH, TRƠ TRẼN

Cùng với những kẻ chuyên “theo đóm ăn tàn” để nhận được những đồng tiền nhơ bẩn của bọn phản động lưu vong, Đỗ Ngà đã đưa ra những luận điệu rất phản động, lố bịch nhằm chống phá cách mạng Việt Nam, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vừa qua, trên trang mạng xã hội, Đỗ Ngà lại đưa ra luận điệu cái gọi là “bao giờ Việt Nam mới xây nên thành trì dân chủ?”! Trong toàn bộ bài viết của y là những luận điệu hết sức phản động, phản khoa học, xuyên tạc sự thật.

Đỗ Ngà không hiểu biết về dân chủ và giá trị của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

Ngay câu đầu tiên trong bài viết, Đỗ Ngà đã đưa ra cách nhìn thiên lệch của y về dân chủ. “Một nền dân chủ hoàn chỉnh” theo cách nhìn thiển cận của những kẻ phản động như Đỗ Ngà và đồng bọn hoàn toàn phi nhân tính. Cái được gọi là dân chủ theo cách nhìn của y, chỉ là dân chủ cải lương, dân chủ nửa vời, dân chủ của những kẻ có quyền đại diện cho giới chủ tư bản. “Dân chủ” trong cách nhìn của “đám dân chủ cuội” đó hoàn toàn không có bóng dáng của Nhân dân, không có quyền làm chủ của nhân dân.

Với những kẻ thiển cận như Đỗ Ngà, y đã đề cao, tung hô, cổ xúy cho “thiên đường dân chủ” trong xã hội tư bản mà ở đó dân chủ chỉ thiên về thiểu số, chứ không phải đa số nhân dân lao động v.v.. Hay nói đúng hơn, Đỗ Ngà đã và đang kéo lùi lịch sử. Rõ ràng, đây là luận điệu hết sức phản động và trơ trẽn.

Hãy nhìn vào thực tiễn lịch sử đã và đang diễn ra: Để chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng ta đã công bố Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng 13, lấy ý kiến nhân dân qua các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh thông tin khác nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, tâm huyết, quyền làm chủ của nhân dân, tham gia đóng góp với Đảng trong quá trình hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng, phát triển đất nước. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy tinh thần dân chủ, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động; giúp các cấp ủy hiểu rõ tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm sâu sắc thêm truyền thống “ý Đảng, lòng Dân”. Cùng với đó, nhiều dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật cũng được Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân nhân. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội luôn là cầu nối, thể hiện tiếng nói trực tiếp, phản ánh ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân đến Đảng, Nhà nước. Đây mới thực sự là nền dân chủ mà ở đó nhân dân được làm chủ thực sự, được đóng góp ý kiến, nguyện vọng của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đỗ Ngà đã và đang cổ xúy, lôi kéo cho cái gọi là “đa nguyên chính trị”

Sự phát triển của đất nước và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân lao động là sự thất bại thảm hại của những kẻ phản động như Đỗ Ngà và đồng bọn. Chính vì thế, chúng luôn hằn học, tìm mọi thủ đoạn để chống phá nhằm làm suy yếu sức mạnh của đất nước và làm đảo lộn cuộc sống của nhân dân. Để thực hiện chiêu bài thâm độc đó, Đỗ Ngà đã và đang gào thét với cái gọi là “đa nguyên chính trị”. Y đã đánh đồng giữa “đa nguyên” và dân chủ, cho rằng chỉ có đa nguyên mới có dân chủ. Và, để cổ xúy cho cái quan điểm thiển cận, phản động của mình, Đỗ Ngà đã suy diễn, xuyên tạc, vu khống tình hình dân chủ ở Việt Nam, cổ xúy, kêu gào thực hiện cái gọi là “văn hóa đa nguyên”. Đây thực sự là một quan điểm sai lầm và phản động.

Đỗ Ngà xuyên tạc, bóp méo tình hình chính trị – xã hội Việt Nam

Dưới góc nhìn của kẻ “bám gót giày” bọn phản động, Đỗ Ngà đã suy diễn, xuyên tạc tình hình thực tiễn, y đã “hoài nghi” về “đạo đức xã hội ở Việt Nam”. Từ đó, y đã xuyên tạc cho rằng, nhân dân Việt Nam đang “phân hóa” giữa “cuồng Trump và chống Trump”. Rõ ràng, đây là sự xuyên tạc rất trắng trợn và phản động.

Bởi vì, nếu như muốn biết “đạo đức xã hội ở Việt Nam” thế nào thì hãy nhìn vào thực tế: triệu con tim hướng về nhân dân miền Trung thời gian qua sẽ biết được tất cả. Đó là tinh thần đoàn kết, “lá lành đùm lá rách”, nghĩa đồng bào, nhân đạo, nhân văn của dân tộc Việt Nam. Có lẽ, không ở đâu, không có đất nước nào mà cán bộ các cấp từ Trung ương đến cơ sở tận tâm, tận tụy, tận tình với nhân dân như thế. Và có lẽ, không có ở đâu mà lực lượng vũ trang (Quân đội và Công an) đã “tiến thẳng vào tâm lũ”, chấp nhận hy sinh, gian khổ để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân như ở Việt Nam. Đấy là đạo đức xã hội, là truyền thống dân tộc, là “ý Đảng, lòng Dân”.

Và hơn nữa, nhân dân Việt Nam không có chuyện “cuồng Trump và chống Trump”; coi những người lãnh đạo các nước tư bản là “biểu tượng chính trị” như Đỗ Ngà vu khống. Bởi lẽ, đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, bầu cử lãnh đạo các nước là công việc nội bộ của nước đó và chỉ nhân dân ở nước đó mới có quyền quyết định. Đồng thời, chỉ những ai mang lại hòa bình, độc lập, tự do cho đất nước, cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân mới là những “tượng đài trong lòng dân”.

Như vậy, mọi thứ đã rõ. Với cái nhìn thiển cận về dân chủ, với sự hằn học trước sự phát triển của đất nước, với âm mưu chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Đỗ Ngà đã đưa ra những luận điệu vu khống, xuyên tạc trắng trợn và trơ trẽn. Tuy nhiên, với niềm tin vào tương lai, tiền đồ của đất nước, sự lãnh đạo của Đảng, các tầng lớp nhân dân Việt Nam sẽ luôn cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của Đỗ Ngà và đồng bọn của y./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.