Giáo dục Việt Nam không phải là một nền giáo dục thất bại

Hằng năm, cứ vào dịp khai giảng năm học mới lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đều có những hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm đến sự nghiệp giáo dục – đào tạo của nước nhà. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước viết thư gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới là sự quan tâm sâu sắc của người đứng đầu Đảng, Nhà nước đối với ngành giáo dục – một trong những ngành có vai trò quan trọng, trực tiếp góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, tạo động lực mạnh mẽ để phát triển đất nước. Hoạt động ý nghĩa đó, nhằm biểu dương những kết quả tốt đẹp mà các thầy, cô giáo, cán bộ quản lý và học sinh, sinh viên đã đạt được trong năm học trước; đồng thời, động viên, khuyến khích và giao nhiệm vụ cho các thầy, cô giáo, cán bộ quản lý, học sinh, sinh viên trong năm học mới và những năm tiếp theo. Hoạt động này đã nhận được sự đồng tình của các bậc cha mẹ học sinh và các tầng lớp nhân dân cũng như các thầy, cô giáo, cán bộ quản lý, học sinh, sinh viên.

Tuy vậy, vẫn còn những tiếng kêu lạc điệu của kẻ lạc loài do bất đồng chính kiến, hậm hực trước những thành quả mà đất nước ta đã đạt được trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có ngành giáo dục. Chúng tỏ ra tức tối và có những bài viết xuyên tạc trên mạng xã hội, chúng cho rằng đó là hoạt động “cứng nhắc”, “sáo rỗng”, rồi đi đến phủ nhận thành quả giáo dục, cũng như thành quả cách mạng của đất nước đã đạt được. Trong số những kẻ lạc loài đó có Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, với bút danh Mẹ Nấm, trên trang danlambao, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã đánh đồng những hạn chế, yếu kém trong giáo dục của nước ta trong thời gian qua với toàn bộ nền giáo dục đất nước. Chắc là ở phương trời Tây, thị bị bịt tai, che mắt nên chỉ thấy hạn chế mà không thấy những ưu điểm, tiến bộ trong nền giáo dục Việt Nam những năm qua, ngang ngược hơn thị còn dám cho rằng “nền giáo dục của Việt Nam là một nền giáo dục thất bại”, “môi trường giáo dục không có tự do” và quy kết, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nên nền giáo dục mới yếu kém. Đến đây thì bộ mặt của kẻ phản động đã lộ nguyên hình, từ giáo dục Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã lái sang chính trị, từ phủ nhận thành quả của nền giáo dục sang phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với ngành giáo dục nói riêng, lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của đất nước nói chung.

Thực tiễn đã cho thấy giáo dục Việt Nam không phải là một nền giáo dục thất bại mà đã có những bước tiến bộ và đạt được những thành tựu quan trọng góp phần xây con người mới và phát triển đất nước, được thể hiện sinh động trên nhiều mặt:

Thứ nhất, nền giáo dục Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ

Chúng ta đều biết rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự nghiệp cách mạng của đất nước ta đã giành được nhiều thành tựu to lớn, từ việc đánh đuổi quân xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đến thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện, trong đó có nền giáo dục, đã đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử, từng bước nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực, những thành tựu to lớn đó là một thực tế không thể phủ nhận.

Mặc dù vẫn còn những hạn chế, bất cập trong giáo dục là không thể phủ nhận nhưng không thể vì một vài hạn chế, khuyết điểm mà phủ nhận sạch trơn những cố gắng, nỗ lực của cả một nền giáo dục. Nếu có cái nhìn khách quan, không thành kiến đều có thể thấy rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, giáo dục Việt Nam đã thực hiện nhiều cuộc cải cách và đạt được những thành tựu to lớn đó là: Xóa bỏ hoàn toàn nền giáo dục nô dịch của thực dân, đế quốc, chuyên giáo dục theo lối “ngu dân”…; nền giáo dục Việt Nam đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng; chúng ta không chỉ hoàn thành mục tiêu đưa hầu hết trẻ em đúng độ tuổi được đến trường học tập, cơ bản hoàn thành phổ cập trung học cơ sở ở khắp các địa phương trong cả nước, mà chất lượng giáo dục cũng ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực ở tất cả đối tượng học sinh và các cấp học, bậc học với tỷ lệ hơn 99% người trong độ tuổi đi học biết đọc, biết viết. Những năm gần đây, nước ta có nhiều học sinh đạt thành tích cao tại các kỳ Olimpic quốc tế: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học v.v… Đó là những thành tích được cả thế giới ghi nhận, là kết quả từ sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, của thầy cô, gia đình cũng như của ngành giáo dục Việt Nam.

Thứ hai, giáo dục Việt Nam không phải là “không có các yếu tố văn minh, tự do và nhân bản”

Giáo dục Việt Nam đã trực tiếp góp phần tạo ra những con người phát triển toàn diện: đức, trí, thể, mỹ; tạo ra những người vừa “hồng” vừa “chuyên” theo di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh để họ có đủ trình độ, năng lực làm việc, chăm lo cho bản thân, gia đình; đồng thời, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Giáo dục Việt Nam hướng vào xây dựng những con người có tính trung thực, lòng nhân ái, vị tha và khoan dung cao thượng; xa lạ với sự giả dối, thủ đoạn, nhỏ nhen và đố kỵ, phát triển toàn diện cá nhân. Đó là những con người thật sự tự do, tự chủ, có tư duy độc lập, sáng tạo; không phải là những con người nô lệ, mất tự do và không có khả năng tự chủ. Đó là những con người không lệ thuộc, không thụ động, không ỷ lại, không dựa dẫm và không giáo điều, họ có đủ bản lĩnh để bảo vệ lẽ phải, bảo vệ chân lý; đồng thời ý thức đầy đủ về vai trò, trách nhiệm tham gia làm chủ đất nước, về tinh thần tự do và dân chủ. Những tiêu chí chuẩn mực đó của giáo dục Việt Nam đều chứa đựng các yếu tố văn minh, nhân bản và tự do, ấy vậy mà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh lại “mù màu” không thấy được điều đó.

Để phát triển nền giáo dục Việt Nam đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và mở rộng hội nhập quốc tế một mặt thì cần phải kiên định, phát triển các giá trị của nền giáo dục Việt Nam; tích cực khắc phục những hạn chế, yếu kém; tiếp thu, cập nhật các tri thức, giá trị tiến bộ về giáo dục của thế giới. Mặt kác, phải cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với các lực lượng phản động, thù địch lợi dụng những yếu kém của giáo dục Việt Nam để phủ nhận nền giáo dục, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

3 thoughts on “Giáo dục Việt Nam không phải là một nền giáo dục thất bại

 • 24 Tháng Chín, 2019 at 7:32 sáng
  Permalink

  Những kẻ vô giáo dục như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sao có đủ tư cách mà nhận xét, xuyên tạc nền giáo dục Việt Nam!?.

  Reply
 • 26 Tháng Chín, 2019 at 6:49 sáng
  Permalink

  Mặc dù vẫn còn những “viên sạn” trong ngành giáo dục nhưng không thể phủ nhận những thành tựu to lớn của giáo dục nước nhà. Chỉ có những kẻ phản động mới cố tình không thấy hoặc xuyên tạc những thành tựu ấy.

  Reply
 • Pingback:Giáo dục Việt Nam không phải là một nền giáo dục thất bại |

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.