HOÀNH HOÀNG SƠ – MỘT CÁCH NHÌN U ÁM, THIỂN CẬN VỀ NỀN GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CỦA VIỆT NAM

Vừa qua, Hoàng Hoành Sơn lại tiếp tục đăng tải trên trang mạng xã hội bài “Một thể chế mua quan bán tước”. Tôi cũng không biết rõ Hoàng Hoành Sơn tên thật là ai? hiện đang sống ở đâu? ở Việt Nam hay đang làm bồi bút để kiếm sống? chỉ biết Y qua các bài đăng trên mạng xã hội của nước ngoài, nhưng cũng đủ thấy rằng Y là kẻ mang đậm dã tâm cơ hội phản động, với dụng ý xấu xa, đang điên cuồng chống phá Đảng, chống phá chế độ ở Việt Nam.

(1) Với cách nhìn u ám, thiển cận của kẻ cơ hội, phản động, Hoàng Hoành Sơn đem cái cá biệt để phủ định sạch trơn tất cả thành tựu phát triển của nền giáo dục Việt Nam thời kỳ đổi mới.

Bước sang thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam đã đặc biệt coi trọng đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả nền giáo dục, đào tạo nước nhà. Thực tế thì sao? Thực hiện chủ trương Đại hội XII của Đảng về giáo dục, đào tạo, lấy “Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu. Phát triển giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Những năm vừa qua, nền giáo dục đào tạo nước nhà đang có nhiều khởi sắc, bước đầu đã đem lại nhiều thành tựu rất đáng trân trọng.  Đại hội XII của Đảng đánh giá: “Quy mô, mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo tiếp tục được mở rộng. Hệ thống giáo dục và đào tạo các cấp từ cơ sở đến đại học, dạy nghề được tổ chức lại một bước. Quan tâm đầu tư cho giáo dục. Chất lượng giáo dục đào tạo có tiến bộ. Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, đào tạo được cải thiện và có bước hiện đại hóa. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng…”. Thực tế, chỉ cần nhìn vào thành tựu trong phổ cập bậc tiểu học trên phạm vi cả nước, nhìn vào kết quả các kỳ thi Olympic toán, thi vậy lý, thi công nghệ, điện tử, tin học và thi tay nghề của học sinh, sinh viên Việt Nam trong các kỳ thi quốc tế, khu vực cũng đủ cho thấy chất lượng nền giáo dục đào tạo của Việt Nam đang từng bước sánh vai với nền giáo dục của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Ấy vậy, mà Hoàng Hoành Sơn dám xuyên tạc, phủ nhận sạch trơn những thành tựu đó, cho rằng: “Giáo dục Việt Nam như chiếc xe xuống dốc không phanh, biết bao tệ nạn xả ra trong trường học…”, thật là sự xuyên tạc thô thiển đến bỉ ổi của Hoàng Hoành Sơn về nền giáo dục, đào tạo nước nhà chẳng ai có thể tin được.

(2) Trong sự đổi mới, phát triển đi lên bên cạnh những thành tựu đạt được, nền giáo dục, đào tạo Việt Nam không thể tránh khỏi những hạn chế, khuyết điểm, thậm chí sai lầm, vấp váp cần được khắc phục, nhưng đó cũng là điều đương nhiên, phản ánh tính quy luật trong cuộc đấu tranh giữa cái mới và cái cũ trong quá trình phát triển.

 Hoàng Hoành Sơn với cái nhìn u ám, thiển cận Y đã dẫn ra một số hạn chế, khuyết điểm của nền giáo dục, đào tạo của Việt Nam hiện nay, nào là tình trạng cấp văn bằng chứng chỉ không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật; tình trạng “mua bán” chạy điểm trong giáo dục; những tiêu cực trong dạy học, thi và chấm thi v.v.. Qua đó, xuyên tạc, phủ nhận sạch trơn mọi thành tựu của giáo dục, đào tạo Việt Nam. Theo chúng tôi, vô luận nền giáo dục đào tạo của bất cứ cuốc gia nào trong quá trình tìm tòi đổi mới cũng không thể tránh khỏi những vấp váp, sai lầm. Điều quan trọng là thái độ của đảng cầm quyền, của nhà nước trong việc nhận diện và khắc phục những sai lầm đó. Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chặt chẽ công cuộc đổi mới sự nghiệp giáo dục đào tạo, trên thực tế đã có nhiều chủ trương, chính sách khoa học, hợp lý, kịp thời chấn chỉnh những sai lầm, khuyết điểm trong đổi mới, phát triển nâng cao chất lượng, hiệu quả sự nghiệp giáo dục, đào tạo. Chúng ta tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước nền giáo dục đào tạo Việt Nam vẫn và tiếp tục phát triển tiến lên không ngừng.

Hoàng Hoành Sơn dù cố dẫn ra những hạn chế, khuyết điểm của giáo dục, đào tạo nước nhà cũng chỉ là kiếm cớ để xuyên tạc, bôi đen về phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận mục tiêu con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn, âm mưu hướng lái cách mạng Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa. Điều này, thì mọi người dân Việt Nam đã quá quen thuộc, đã đủ sức đề kháng “miễn dịch” nên cũng chẳng ai tin. Dù thế nào đi nữa thì những lời xằng bậy của Hoàng Hành Sơn và đồng bọn của Y cũng không thể làm suy giảm được niềm tin của nhân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, với mục tiêu con đường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, đây là điều chắc chắn./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.