Không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá Đảng, chống phá chế độ

Những ngày qua, lợi vụ việc tranh chấp đất đai ở xã Đồng Tâm – huyện Mỹ Đức – thành phố Hà Nội, các thế lực thù địch, chống cộng đang ra sức kích động, xúi giục nhân dân gây bạo loạn, chống đối chính quyền, chống đối Đảng, Nhà nước ta. Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin truyền thông, nhất là các trang mạng xã hội, cho thấy các thế lực thù địch, chống cộng đang triệt để lợi dụng sự kiện tranh chấp đất đai ở xã Đồng Tâm thuộc huyện Mỹ Đức – Hà Nội để gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chống phá Đảng, chống phá cách mạng nước ta. Chúng đang triệt để lợi dụng tình hình để mở chiến dịch rầm rộ đưa tin xuyên tạc, kích động dưới nhiều hình thức, thể loại, như: truyền thanh, truyền hình, đưa tin kèm theo bình luận xuyên tạc, kích động, hoặc đang tải các video, clip kết hợp hình ảnh kèm theo các lời bình mang tích kích động, xúi giục những người dân tham gia vào các hoạt động chống đối người thi hành công vụ, gây rối tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nhân dân xã Đồng Tâm thuộc huyện Mỹ Đức – Hà nội cần hết sức tỉnh táo, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, quyết không để các thế lực thù địch, chống cộng lợi dụng để chống phá Đảng, chống phá chế độ, chống phá công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Hiện nay, Đảng ta đang chủ trương tăng cường đẩy mạnh công cuộc phòng, chống tham nhũng, đưa công tác phòng nhũng đi vào chiều sâu, quyết tâm làm trong sạch bộ máy của Đảng, Nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Đặc biệt, những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, trực tiếp là Ủy ban phòng, chống tham nhũng quốc gia, công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta đã có nhiều khởi sắc, bước đầu đã thu được những kết quả khả quan.

Gần đây, khi công tác phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta chuyển biến theo hướng ngày càng hiệu quả thì các thế lực thù địch, chống cộng cũng hết sức hằn học, chống phá vì chúng không bao giờ muốn cho chúng ta mạnh nên trên bất luận một phương diện nào. Vậy nên, nhân dân ta cần hết sức cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn của chúng, kiên quyết không để chúng lợi dụng công cuộc phòng chống tham nhũng để chống phá Đảng, chống phá chế độ ở nước ta. Trong công cuộc phòng, chống tham nhũng Đảng, Nhà nước ta luôn nhất quán chủ trương huy động và phát huy vai trò, sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị để cùng tham gia phòng, chống tham nhũng, xem đây là một trong các giải pháp hữu hiệu để đưa công tác phòng chống tham nhũng đi vào chiều sâu và đem lại hiệu quả thiết thực.

           Như vậy, nhân dân ta có quyền, có nghĩa vụ, trách nhiệm tham gia cùng Đảng, Nhà nước để phòng, chống tham nhũng, tuy nhiên nhân dân cũng có nghĩa vụ, trách nhiệm phải chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp và pháp luật, trực tiếp là tuân thủ triệt để các quy phạm của Luật Phòng, chống tham nhũng, không vì tham gia chống các hành vi tham nhũng của một số cán bộ,công chức, viên chức mà có các hành vi quá khích, dẫn tới vi phạm pháp luật. Hiện nay, chúng ta đang xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân – Nhà nước mà đặc trưng bản chất của nó chính là tính tối thượng của pháp luật. Nhà nước, trong đó mọi tổ chức, cơ quan nhà nước cũng như mỗi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, đều có nghĩa vụ, trách nhiệm phải triệt để chấp hành hiến pháp và pháp luật, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị, xử lý nghiêm minh theo hiến pháp, pháp luật, bất luật người vi phạm pháp luật là ai, đảm trách cương vị gì.

Trong vụ việc ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức hiện nay, theo quy định của pháp luật Việt Nam nếu các cán bộ ở xã Đồng Tâm, ở huyện Mỹ Đức mà có hành vi tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân, hoặc do thiếu trách nhiệm trong quản lý dẫ đến làm thất thoát tài sản của Nhà nước, hoặc có hành vi vi phạm các quy định của Luật hình sự Việt Nam trong việc bắt người, giam giữ người trái pháp luật thì đương nhiên họ cũng phải bị xử lý theo các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012; Luật hình sự Việt Nam năm 2005. Mặt khác, tất cả những ai kể cả những kẻ cầm đầu, chủ mưu lôi kéo, kích động nhân dân, cũng như mọi người dân do bị lôi kéo, hoặc bị mua chuộc mà tham gia bạo loạn, hoặc tham gia vào cản trở, hoặc bắt giữ những người thi hành công vụ và có hành vi xâm phạm tính mạng, hay nhân phẩm của cá nhân các cán bộ, công chức và những người khác cũng đều vị xử lý theo các quy định của Bộ Luật Hình sự hiện hành.

Sự việc tranh chấp đất đai ở xã Đồng Tâm thuộc huyện Mỹ Đức – Hà Nội hiện đang là tâm điểm để các thế lực thù địch, chống cộng lợi dụng chống phá Đảng, chống phá chính quyền ở cơ sở. Kịch bản lợi dụng tranh chấp đất đai, cũng như kịch bản lợi dụng những hành vi, vụ việc tham nhũng, sự thoái hóa, biến chất về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên để kích động quần chúng nhân dân gây ra bạo loạn, gay rối trật tự an ninh, tạo dựng ngọn cờ chống phá Đảng, chống phá chính quyền, từng bước tiến tới lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta là một trong những chiêu bài, kịch bản của chiến lược diễn biến hòa bình của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, chống cộng đang triệt để tiến hành. Sự việc ở xã Đồng Tâm cũng là một chiêu bài, kịch bản đã được chúng chuẩn bị chu đáo từ trước, chỉ đợi khi nào các địa phương, cơ sở có biến để triển khai. Vậy nên, bà con nhân dân ở xã Đồng Tâm chúng ta cần phải hết sức cảnh giác, tỉnh táo không để cho các thế lực thù địch lợi dụng làm phức tạp thêm tình hình.

Nhân dân ta vốn có truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng cùng nhau đấu tranh chống giặc ngoại xâm, cùng nhau khắc phục mọi khó khăn để dựng xây đất nước, để xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ Tổ quốc. Ngay từ xa xưa, bất luận trong điều kiện hoàn cảnh nào, ngay cả khi chính quyền cách mạng còn non trẻ vừa mới ra đời, nằm trong vòng vây của 5 tên đế quốc hung hãn (1945-1946), nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân dân ta đã đoàn kết một lòng, cùng nhau đấu tranh giữ vững chính quyền cách mạng. Chính truyền thống đoàn kết đó là nguồn sức mạnh vô địch giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, làm nên những chiến công rực rõ trong hơn 70 năm qua. Ngày nay, trong điều kiện toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh, đây là con đường hoàn toàn mới mẻ, đầy chông gai. Bởi lẽ đó, bà con nhân dân xã Đồng Tâm tham gia chống hành vi tham nhũng, thoái hóa, biến chất về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên góp phần làm trong sạch bộ máy của Đảng, Nhà nước, nhưng chúng ta quyết không để các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá Đảng, chống phá chế độ mà chúng ta đang dày công xây dựng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “Không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá Đảng, chống phá chế độ

 • 18 Tháng Tư, 2017 at 2:23 chiều
  Permalink

  bọn cơ hội chính trị, bất mãn, thâm thù chế độ chỉ chờ cơ hội này để xuyên tạc, kích động, đổ thêm dầu vào lửa. tôi mong nhân dân xã Đồng Tâm hãy đồng tâm lại vạch mặt chỉ tên những kẻ lợi dụng lòng tốt của dân để thực hiện mưu đồ chính trị. đưa chúng ra để công lý trị tội. nhân dân hãy bình tĩnh, tỉnh táo, không nghe theo nhũng lời xúi giục của kẻ xấu kẻo lại mắc vào vòng lao lý.

  Reply
 • 18 Tháng Năm, 2017 at 7:56 sáng
  Permalink

  nhan dan Đồng Tâm cần tỉnh táo, bình tĩnh giải quyết tránh mắc mưu kẻ thù

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.