Không thể phủ nhận tầm vóc vĩ đại của Cách mạng tháng Mười Nga

Từ đêm ngày 24 đến rạng sáng ngày 26 tháng 10 năm 1917, có một sự kiện làm rung chuyển thế giới. Đó là cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại nổ ra và giành thắng lợi, đã biến ước mơ, khát vọng ngàn đời của những người bị áp bức, bóc lột thành hiện thực, để rồi nhân loại cần lao cùng thốt lên: “Nước Nga có chuyện lạ đời. Biến người nô lệ thành người tự do”. Đây là thành quả của sự đoàn kết, quyết tâm, kiên trì, bền bỉ, mưu lược, sáng tạo, một lòng, một dạ của công, nông, binh Nga dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Bônsêvich Nga, với lãnh tụ thiên tài, linh hồn của cách mạng – V.I.Lênin.
Cách mạng Tháng Mười Nga là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX, đánh dấu một mốc mới trong lịch sử phát triển của nhân loại. Nó đã lật đổ giai cấp tư sản, địa chủ và chế độ người bóc lột người, đưa giai cấp vô sản bị áp bức, bóc lột nặng nề ở nước Nga trở thành giai cấp đứng đầu và làm chủ xã hội; giải phóng nhân dân lao động, đưa người lao động Nga từ thân phận nô lệ trở thành chủ nhân của đất nước; ra đời nhà nước xã hội chủ nghĩa – nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trong lịch sử loài người và làm cho chủ nghĩa xã hội từ lý luận trở thành hiện thực trong đời sống chính trị thế giới. Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra một bước ngoặt căn bản trong lịch sử loài người, mở ra một thời đại mới – thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Cách mạng Tháng Mười Nga đánh đổ chủ nghĩa đế quốc ở ngay “chính quốc”, đồng thời đánh vào hậu phương của nó là các nước thuộc địa của Nga hoàng; cổ vũ, lôi cuốn mạnh mẽ phong trào cách mạng giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc của những nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh. Ánh sáng tự do của Cách mạng Tháng Mười Nga đã soi rọi năm châu, thức tỉnh nhân loại cần lao khắp địa cầu hướng về nước Nga, về Cách mạng Tháng Mười, là điểm khởi đầu hình thành Liên bang Xô viết và hệ thống xã hội chủ nghĩa.
Cách mạng Tháng 10 Nga vĩ đại là thế, nhưng từ trước đến nay, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động, cơ hội, xét lại, rồi bọn trở cờ, phản bội vẫn không ngừng tìm mọi âm mưu, thủ đoạn để phủ nhận những thành quả xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân loại; ra sức xuyên tạc, bôi nhọ, không thừa nhận vai trò to lớn của cách mạng vô sản nói chung và Cách mạng Tháng 10 Nga nói riêng trong tiến trình phát triển của lịch sử loài người. Chúng rêu rao rằng: Chủ nghĩa Lênin chỉ là lý thuyết cách mạng của một nước lạc hậu, với đại đa số dân cư là nông dân như nước Nga, nên không có ý nghĩa phổ biến với các nước, càng không phù hợp với các nước tư bản chủ nghĩa phát triển. Trước sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu, chúng viện vào “khúc quanh” này của lịch sử để phủ nhận tính tất yếu của cách mạng vô sản và xuyên tạc rằng: Cách mạng Tháng 10 Nga là “quái thai”, “cái bướu thừa”, sự lựa chọn sai lầm của lịch sử; Việt Nam đi theo cũng là sai lầm, cần phải thay đổi.
Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu do nhiều nguyên nhân, trong đó có sự chống phá quyết liệt của chính chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. Song đó chỉ là sự sụp đổ của một mô hình chủ nghĩa xã hội cụ thể chứ hoàn toàn không phải là sự “lỗi thời” của lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin về cách mạng vô sản và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Điều đó đã bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc, phủ nhận tầm vóc vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga và giá trị trường tồn, sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa xã hội vẫn là tương lai của xã hội loài người.
Năm tháng sẽ qua đi, nhưng những gì thuộc về giá trị tiến bộ của loài người vẫn sáng mãi với thời gian. Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn mãi như mặt trời chói lọi, chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất đứng lên giải phóng dân tộc, giải phóng cuộc đời mình, xây dựng một xã hội tương lai tốt đẹp./.
Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.