Không thể xuyên tạc bản chất tốt đẹp của nền giáo dục Việt Nam

Giáo dục và đào tạo là lĩnh vực đặc biệt, có vai trò quyết định tiến trình phát triển lâu dài của đất nước. Đây là lĩnh vực các thế lực thù địch thường xuyên tìm cách xuyên tạc trong thời gian qua. Mới đây, VietTuSaiGon đã đăng tải bài viết “Khi đất nước thành đứa bé béo phì” trên trang Rfavietnam, nhằm xuyên tạc sự thật về bản chất của nền giáo dục Việt Nam.

 Với óc thiển cận, thù hận, VietTuSaiGon đã hồ đồ quy kết, nền giáo dục Việt Nam hiện tại “là một thứ giáo dục vật chất, vô hồn, nông cạn và hời hợt… phi nhân tính”, chỉ dạy học sinh “toàn kiến thức và kiến thức”, không giáo dục về “đạo đức” và “nhân phẩm”. Đây hoàn toàn là những nhận xét rất phiến diện, siêu hình và không thiện chí của kẻ luôn sống với lòng hận thù, đố kị và ích kỷ. Với những người công tâm đều thấy rõ, giáo dục toàn diện để phát triển con người Việt Nam cả đức, trí, thể, mỹ luôn là tư tưởng xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta. Vấn đề giáo dục con người toàn diện đã được đặt ra từ rất lâu. Kế thừa, bổ sung, phát triển những quan điểm giáo dục toàn diện của dân tộc, trong thời kỳ đổi mới, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm chăm lo giáo dục phát triển toàn diện cả đức và tài cho các thế hệ người Việt Nam sống có tình, có nghĩa, yêu quý và cư xử hiếu thuận với người thân, giữ chữ tín, có năng lực thực hiện các nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao trong mọi công việc. Luật Giáo dục năm 2019 khi đề cập đến mục tiêu giáo dục cũng khẳng định: Giáo dục nhằm phát triển toàn diện con người Việt Nam có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp; có phẩm chất, năng lực và ý thức công dân; có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh: Chú trọng hơn giáo dục đạo đức, nhân cách, năng lực sáng tạo và các giá trị cốt lõi, nhất là giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống và lịch sử dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Nhất quán với quan điểm giáo dục toàn diện để phát triển con người, nền giáo dục Việt Nam đã trực tiếp giáo dục, đào tạo ra các thế hệ người Việt Nam phát triển toàn diện, “vừa hồng, vừa chuyên”, có lý tưởng cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng, có nǎng lực tiếp thu tinh hoa vǎn hoá nhân loại, có tư duy sáng tạo, làm chủ tri thức khoa học và công nghệ hiện đại, có kỹ nǎng thực hành giỏi, sống có niềm tin và hoài bão, chủ động phòng và tránh được những tác động tiêu cực từ mặt trái cơ chế thị trường, từ âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Vì thế, VietTuSaiGon không thể lấy hiện tượng “một con sâu làm rầu nồi canh” để quy chụp, quy kết sai sự thật về bản chất tốt đẹp của nền giáo dục Việt Nam. Những người chỉ biết “hưởng thụ, phá phách, nông cạn, ích kỷ,… bất chấp đạo đức, càng giàu tiền thì càng vô đạo đức, làm càng quấy, mất tính người” như VietTuSaiGon đã rêu rao chỉ là một vài hiện tượng đơn lẻ và càng không phải là mục tiêu hướng đến của nền giáo dục Việt Nam. Sống trong u mê của hận thù cá nhân, sự ích kỷ của bản thân nên VietTuSaiGon đã không nhìn thấy sản phẩm của nền giáo dục Việt Nam đã tạo ra những con người không chỉ có tài, mà còn sống bao dung, nhân ái, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong mọi hoàn cảnh, nhất là những lúc khó khăn, hoạn nạn. Chính tài năng sáng tạo, đạo đức trong sáng, giàu lòng nhân ái, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế của con người Việt Nam được kiến tạo từ bản chất tốt đẹp của nền giáo dục nhân văn đã giúp cho Việt Nam có được vị thế, uy tín trên trường quốc tế như ngày nay. Chỉ có những kẻ như VietTuSaiGon không được giáo dục đào tạo bài bản hoặc là sản phẩm từ một nền giáo dục không rõ định dạng, bị tha hóa, biến chất, cơ hội mới có những suy diễn phản động, xuyên tạc về bản chất tốt đẹp của nền giáo dục Việt Nam.

Nền giáo dục Việt Nam đang tiếp tục đổi mới toàn diện nhằm xây dựng con người phát triển toàn diện để thực hiện khát vọng phát triển đất nước. Quá trình đó, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những hiện tượng cá biệt “con sâu làm rầu nồi canh” để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc nền giáo dục Việt Nam. Vì vậy, mỗi chúng ta cần nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt quan điểm, chủ trương của Đảng về đổi mới giáo dục; đồng thời, nâng cao cảnh giác cách mạng trước những quan điểm sai trái, xuyên tạc bản chất tốt đẹp nền giáo dục Việt Nam của các thế lực thù địch./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.