LÊ MINH NGUYÊN – ÁI QUỐC THEO BỌN “RẬN CHỦ”!

Mới đây trên báo tiengdan, Lê Minh Nguyên với bài viết “Ái quốc dưới ngọn cờ dân chủ”, bằng những luận điệu cũ rích để truyền tải âm mưu thâm độc chống phá, xuyên tạc tinh thần, chủ nghĩa yêu nước của nhân dân Việt Nam Lê Minh Nguyên (LMN) tỏ ra vẻ rất “khách quan” khi đặt câu hỏi: yêu nước dưới ngọn cờ dân chủ hay dân chủ dưới ngọn cờ yêu nước?…đứng dưới ngọn cờ nào, là hướng dân chủ thật sự như Đài Loan hay là hướng dân chủ chiêu bài như Cam Bốt”. Qua đó, chúng ta thấy rằng cách đặt câu hỏi và cách lập luận  rất mập mờ, mơ hồ, không rõ ràng của (LMN) là hoàn toàn mang tính chủ quan cố tình hướng lái nhận thức của người đọc theo chiều hướng tiêu cực như (LMN) và đám “Rận chủ”.

 Mỗi chúng ta đều hiểu rằng, yêu nước là giá trị hàng đầu trong truyền thống dân tộc Việt Nam. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân – gia đình – làng xã – Tổ quốc Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam đã trở thành tư tưởng chủ đạo, giữ vai trò định hướng và chi phối toàn bộ quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta qua các thời kỳ. Hơn nữa, chủ nghĩa yêu nước còn trở thành giá trị văn hóa mang tính phổ biến và được xã hội hóa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, được các thế hệ người Việt Nam xác định như một trong những tiêu chí, giá trị cao nhất quy định phương châm sống và hành động của mình.

Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam chính là sự kết hợp chặt chẽ giữa lý trí yêu nước và tình cảm yêu nước của con người Việt Nam, là sự phát triển ở trình độ cao của tư tưởng yêu nước, là tinh thần yêu nước đạt đến sự tự giác. Nó đã vượt ra khỏi trạng thái tâm lý, tình cảm thông thường của con người để đạt tới giá trị cao về văn hóa, tư tưởng. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam dù truyền thống hay hiện đại suy đến cùng đều là nội dung cốt lõi của tư tưởng Việt Nam, của nhân sinh quan, thế giới quan và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam là mẫu số chung của tư tưởng, đạo đức, lối sống con người Việt Nam, trở thành tiêu chí cao nhất và là thước đo giá trị của từng con người, từng công dân trước cộng đồng. Đồng thời, đó cũng là tiêu chí cơ bản để phân biệt bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam với văn hóa của các dân tộc khác.

Được xem như một giá trị cao nhất trong truyền thống bản sắc văn hóa dân tộc, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam thể hiện trên nhiều phương diện, trước hết là tình yêu quê hương, đất nước và nỗ lực xây dựng quê hương giàu đẹp. Đối với người Việt Nam, quê hương thật nặng tình, nặng nghĩa, không chỉ là nơi chôn rau cắt rốn mà còn là đất tổ quê cha. Quê hương không chỉ là nơi ở, nơi làm ăn sinh sống đơn thuần mà còn là thành quả văn hóa của nhiều thế hệ tạo lập nên và cùng nhau giữ gìn. Người Việt dù phải xa quê, thậm chí đi làm ăn sinh sống ở nước ngoài, dù ba bốn thế hệ, vẫn đau đáu một niềm hướng về đất nước quê hương. Dưới góc độ văn hóa và bản sắc văn hóa dân tộc, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam còn được biểu hiện ở ý chí tự lực tự cường, nỗ lực xây dựng quê hương giàu đẹp, đem sức ta giải phóng cho ta. Đồng thời, đó còn là niềm tự hào và tự tôn dân tộc, xuất phát từ cội nguồn và hướng về cội nguồn, nâng cao vị thế dân tộc trên trường quốc tế, ghét thói lai căng, mất gốc… Và trong giai đoạn cách mạng mới, giá trị chuẩn mực cao nhất, cốt lõi nhất của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam được biểu hiện tập trung ở lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, yêu nước gắn liền với yêu chủ nghĩa xã hội. Như Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Yêu Tổ quốc, yêu nhân dân phải gắn liền với yêu chủ nghĩa xã hội, vì có tiến lên chủ nghĩa xã hội thì nhân dân mình mới ngày một ấm no thêm, Tổ quốc ngày một giàu mạnh thêm”. Yêu nước mà không yêu chủ nghĩa xã hội, đòi từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa, dù dưới bất kỳ hình thức nào thực chất là lập trường của những kẻ muốn phủ nhận giá trị, truyền thống bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc và đi ngược lại lợi ích của đất nước, xu thế phát triển của thời đại.

Vì vậy, mọi lời lẽ, ngôn từ do Lê Minh Nguyên cùng với đám bồi bút “trở cờ”, những kẻ theo đuôi đám “Rận chủ” ở đâu đó vẫn đang hô hào, kêu gọi, tuyên truyền, kích động với trăm phương, nghìn kế để ngụy tạo, giả dối, đổi trắng thay đen, tô vẽ, hướng lái lòng yêu nước của người dân Việt Nam theo chiều hướng lệch lạc, đi ngược với lợi ích của quốc gia, dân tộc. Đó là gây sức ép đấu tranh hòng làm thay đổi chế độ chính trị, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng … Do đó, mọi người dân phải đề cao tinh thần cảnh giác, nhận diện và lật tẩy, bóc trần mưu đồ đen tối, không để mắc mưu các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, phản động như Lê Minh Nguyên.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “LÊ MINH NGUYÊN – ÁI QUỐC THEO BỌN “RẬN CHỦ”!

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

shares