LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC SỐ PHẬN DOANH NHÂN VÀ NGHỆ SĨ XỨ VIỆT

Gần đây, trên mạng internet, bút danh “VietTuSaiGon” đã đăng tải bài viết “Số phận của doanh nhân và nghệ sĩ xứ Việt” với những lời lẽ xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với các doanh nhân và văn nghệ sĩ. Với những luận điệu bịa đặt, quy chụp, bóp méo sự thật, y đã thể hiện rõ ý đồ của một kẻ phản động nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Vì vậy, cần phải tỉnh táo để nhận diện đúng vấn đề này trên một số nội dung sau:

1.Đảng, Nhà nước ta luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển. Trong bài viết “Số phận của doanh nhân và nghệ sĩ xứ Việt”, y đưa ra những luận điệu xuyên tạc rằng, các doanh nhân Việt có số phận nghiệt ngã, luôn bị triệt tiêu sự tồn tại bởi chính sách của Đảng ta. Đây là những luận điệu xuyên tạc nhằm gây chia rẽ mối liên kết giữa nhà nước và doanh nhân, doanh nghiệp, hạ thấp vai trò, uy tín của doanh nhân, doanh nghiệp đối với xã hội, đất nước. Chúng ta biết rằng, trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng, Nhà nước ta luôn đánh giá cao vai trò, vị trí của đội ngũ doanh nhân Việt Nam. Tại  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Đảng ta đã khẳng định “thực hiện Chiến lược quốc gia về phát triển doanh nghiệp. Xây dựng một hệ thống doanh nghiệp Việt Nam nhiều về số lượng, có sức cạnh tranh cao, có thương hiệu uy tín, trong đó chủ lực là một số tập đoàn kinh tế lớn dựa trên hình thức cổ phần. Nhà nước định hướng, tạo môi trường để phát triển có hiệu quả các doanh nghiệp theo cơ chế thị trường; bồi dưỡng, đào tạo và tôn vinh các doanh nhân có tài, có đức và thành đạt”. Thực tế những năm qua cho thấy, vai trò, vị trí của đội ngũ doanh nhân Việt Nam ngày càng được khẳng định rõ nét. Đội ngũ doanh nhân Việt Nam ngày càng trưởng thành, phát triển, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội, khẳng định vị thế đất nước trong khu vực và trên thế giới. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước, các doanh nhân, doanh nghiệp luôn có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội.

2.Các nghệ sĩ Việt Nam luôn được tạo môi trường thuận lợi để hoạt động sáng tạo nghệ thuật chân chính. Với âm mưu chia rẽ nội bộ trong giới văn nghệ sĩ, VietTuSaiGon tạo dựng nên một bức tranh xã hội trong giới nghệ sĩ mà ở đó các nghệ sĩ chỉ biết nịnh hót, ca ngợi hoặc bị triệt tiêu mọi khả năng, bị đẩy ra đường, bị thanh trừng nếu chống đối. Có thể thấy, đây là những luận điệu suy diễn cá nhân vô căn cứ nhằm mục đích kích động, gây chia rẽ nội bộ giới nghệ sĩ, bởi lẽ trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, chăm lo và tạo điều kiện và môi trường thuận lợi nhất cho các nghệ sĩ sáng tạo nghệ thuật chân chính phát huy hết khả năng của mình. Nghị quyết số 23-NQ/TW (2008) của Bộ Chính trị Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới đã khẳng định: “Chăm lo phát hiện, bồi dưỡng, quý trọng và phát huy các tài năng văn học, nghệ thuật là trách nhiệm của toàn xã hội, trước hết là của Đảng, Nhà nước và của các tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp. Tôn trọng, bảo đảm quyền tự do sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi phát huy tính độc lập, khơi dậy mọi nguồn lực sáng tạo của văn nghệ sĩ”. Với những chủ trương đúng đắn, chúng ta đã tạo ra môi trường thuận lợi cho các nghệ sĩ phát huy hết khả năng sáng tạo góp phần vào xây dựng nền văn hóa mới, con người mới xã hội chủ nghĩa.

Có thể thấy rằng, những luận điệu xuyên tạc trong bài viết “Số phận của doanh nhân và nghệ sĩ xứ Việt” là vô căn cứ, suy diễn cá nhân, quy chụp. Những luận điệu này nhằm mục đích nói xấu Đảng, Nhà nước nhất là với những chính sách đối với doanh nhân, doanh nghiệp và giới nghệ sĩ. Chúng xuyên tạc bản chất nhằm gây chia rẽ nội bộ và mối quan hệ giữa doanh nhân, nghệ sĩ với Đảng, Nhà nước, kích động đấu tranh, gây bất ổn trong xã hội. Do vậy, chúng ta cần nhận diện đúng và phản bác âm mưu thâm độc này./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.