NGUYỄN HỮU VINH LẠI XUYÊN TẠC CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC Ở NƯỚC TA

Nguyễn Hữu Vinh – là cái tên đã “nhẵn mặt” trên các Website, Blog phản động, luôn đưa ra những luận điệu vu khống, xuyên tạc, bôi đen những thành quả cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và cổ xúy cho những hành động chống phá Đảng, Nhà nước; đi ngược lại với lợi ích quốc gia – dân tộc và Nhân dân. Vừa qua, trên Blog A Ba Sàm, Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm) đã phát tán cái gọi là “Đốt lò, đánh chuột, cắt cành, … và … đốt sách” để xuyên tạc cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó, y đưa ra những luận điệu nhằm phủ nhận, xuyên tạc giá trị khoa học cách mạng, nhân văn của chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng ta và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nhưng, “vải thưa không che được mắt thánh”, mọi sự xuyên tạc, bịa đặt của Nguyễn Hữu Vinh bị đập tan bởi niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và thực tiễn cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam.

  1. Lật tẩy âm mưu thâm độc của Nguyễn Hữu Vinh

Sáng ngày 30/6/2022, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu ở các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương. Đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, bàn về những vấn đề liên quan đến “chống giặc nội xâm”, giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh của Đảng và hệ thống chính trị; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; được cán bộ, đảng viên và nhân dân rất quan tâm, đặt nhiều kỳ vọng. Thế nhưng, với tâm địa đen tối, Nguyễn Hữu Vinh lại đưa ra những luận điệu xuyên tạc, vu khống rất thâm độc và xảo quyệt.

Bằng cái nhìn thiển cận và lối lập luận chiết trung, thuật ngụy biện, Nguyễn Hữu Vinh đã cố tình xuyên tạc cho rằng cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam không đem lại kết quả, thậm chí còn làm cho tệ tham nhũng, lãng phí trầm trọng hơn!. Rồi nữa, đó là cuộc “thanh trừng nội bộ”, là “cắt bỏ vây cánh”. Và, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng sau 10 năm vẫn “không đem lại kết quả”!, “tham nhũng ngày càng trầm trọng hơn”. Nguy hại và độc ác hơn, từ việc xuyên tạc đó, y đã cố tình “lươn lẹo”, “luồn lách” đưa ra luận điệu hết sức phản động, phản nhân văn, khi cho rằng chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng ta sẽ không có giá trị đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Như vậy đã rõ. Mục đích của Nguyễn Hữu Vinh vẫn là đòi xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.

  1. Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng “trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược” làm cho Đảng, đất nước mạnh hơn, phát triển vững chắc hơn

Từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đến nay, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã được Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bài bản, ngày càng đi vào chiều sâu, có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả cụ thể, rất quan trọng, toàn diện, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan toả mạnh mẽ trong toàn xã hội, và thực sự đã trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược”, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, được bạn bè quốc tế ghi nhận. Tham nhũng từng bước đã được kiềm chế, ngăn chặn, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ta; khiến cho mọi sự xuyên tạc, chống phá của các thế lực xấu, thù địch đều trở nên trơ trẽn, nực cười.

Tuy nhiên, tham nhũng trên một số lĩnh vực diễn biến, phức tạp, với những biểu hiện ngày càng tinh vi, xảo trá, những thói hư, tật xấu, nhất là sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên đã và đang gây bức xúc trong xã hội. Thực tế đó đòi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí phải tiếp tục tiến hành mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa với những bước đi, cách làm phù hợp, hiệu quả.

Với quyết tâm chính trị cao nhất, và trách nhiệm của Đảng đối với Tổ quốc, với Nhân dân và sự tồn vong của chế độ, đòi hỏi chúng ta phải thực hiện đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, pháp lý; với những bước đi vững chắc, tích cực, chủ động và có trọng tâm, trọng điểm. Phải xây dựng cho được một cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng”; một cơ chế răn đe, trừng trị nghiêm khắc để “không dám tham nhũng” và một cơ chế bảo đảm để “không cần tham nhũng”. Phải kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tham nhũng; trong đó, phòng ngừa là chính, là cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng. Qua đó, là góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; bác bỏ luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, như Nguyễn Hữu Vinh và đồng bọn.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.