Nói xấu Đảng, kích động gây rối phản đối Luật đặc khu là thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch

Thời gian vừa qua, các thế lực thù địch thường xuyên đăng tải trên một số mạng xã hội nhiều bài viết nói xấu Đảng, thêu dệt những câu chuyện không có thật về dự thảo Luật Đặc khu và cho rằng Trung Quốc sẽ vào thuê đất, gây nguy cơ mất nước,… từ đó kích động người dân đi biểu tình để biểu thị lòng yêu nước. Trên trang mạng danlambao có bài “Cam tâm chịu đựng hay vùng lên…” của blogger Ng. Dân là một ví dụ điển hình.

Thứ nhất, Ng. Dân cho rằng “Đảng cộng sản Việt Nam từ lâu lợi dụng lòng yêu nước của toàn dân Việt Nam để phát động cuộc chiến chống xâm lược”. Đây là những luận điệu xuyên tạc sự thật với mục đích chia rẽ mối quan hệ không thể tách rời giữa Đảng với nhân dân. Lịch sử đã chứng minh, mỗi khi đứng trước kẻ thù xâm lược, lòng yêu nước, tinh thần dân tộc của nhân dân ta lại trỗi lên mạnh mẽ. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước của các tầng lớp nhân dân để đánh thắng kẻ thù xâm lược đem lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi: Yêu nước là một nhân tố quan trọng tạo thành động lực phát triển đất nước. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” xác định: “Đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân mình, với gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước” và nhiệm vụ “Chăm lo xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách”. Văn kiện Đại hội XII của Đảng xác định: “Nhận thức đúng và xử lý tốt các nhân tố tạo thành động lực tổng hợp để đổi mới và hội nhập: kết hợp hài hòa các lợi ích; phát huy lòng yêu nước, tinh thần dân tộc; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy nhân tố con người; vai trò của khoa học – công nghệ;…”. Đồng thời, Đảng tiếp tục khẳng định tinh thần yêu nước là nội dung quan trọng trong phương hướng, nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết: “Đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tăng cường quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước”. Như vậy, Đảng ta có vai trò hết sức to lớn trong việc bảo vệ và phát triển chủ nghĩa yêu nước Việt Nam.

Thứ hai, Ng. Dân tiếp tục xuyên tạc rằng: “Ngày 10/06/2018 vừa qua, một cuộc biểu tình nổi dậy trên khắp nước đã dâng lên tinh thần phấn khởi, đấy là niềm tin: Hải ngoại cùng quốc nội hỗ trợ nhau với tấm lòng tin tưởng”; “một cuộc xuống đường với số lượng khá đông đã làm cho tất cả dân tộc nức lòng với niềm tin và hy vọng”. Như vậy, đến đây chúng ta có thể khẳng định Ng. Dân chính là phần tử phản động thù địch. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết về dự thảo Luật Đặc khu của một bộ phận nhân dân, các thế lực thù địch đã xuyên tạc rằng, để cho Trung Quốc thuê đất 99 năm thì mất nước, từ đó kích động nhân dân biểu tình để biểu thị “lòng yêu nước”. Rõ ràng, sự thật đã bị xuyên tạc, lòng yêu nước đã bị lợi dụng, bản chất sâu xa của những phần tử phá hoại trong và ngoài nước là lợi dụng lòng yêu nước chân chính của nhân dân chống Đảng, Nhà nước.

Thiết nghĩ, xung quanh dự thảo Luật Đặc khu, một số người thể hiện lòng yêu nước không đúng theo quy định của pháp luật, truyền thống dân tộc. Nếu chưa đồng ý với dự thảo thì có thể đề đạt ý kiến với Đại biểu Quốc hội, cơ quan chức năng. Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã hiến định rõ quyền tự do góp ý để xây dựng đất nước, nhưng không được đập phá tài sản, tấn công bất cứ ai, kể cả người thi hành công vụ. Tất cả những hành vi quá khích đều do các thế lực thù địch đứng sau ngấm ngầm, tiếp sức, sự việc vừa qua không hề làm cho một ai “nức lòng” như Ng. Dân đã xuyên tạc, mà đó chính là một hồi chuông cảnh tỉnh cho chúng ta cần đặt lòng yêu nước cho đúng chỗ, không để kẻ xấu lợi dụng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

11 thoughts on “Nói xấu Đảng, kích động gây rối phản đối Luật đặc khu là thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch

 • 24 Tháng Bảy, 2018 at 4:37 chiều
  Permalink

  Sao nay nhìn mấy chú biểu tình đập phá hôm nào hiền vậy, không thấy hung hăng như hồi nọ.

  Reply
 • 25 Tháng Bảy, 2018 at 8:11 sáng
  Permalink

  Nói xấu Đảng và kích động chống phá Đảng là thủ đoạn và hành vi thường dùng của các thế lực thù địch. Chỉ những người thiếu hiểu biết, cơ hội chuộc lợi cá nhân mới tin theo mà thôi!.

  Reply
 • 30 Tháng Bảy, 2018 at 1:45 chiều
  Permalink

  Sự thật đã bị xuyên tạc, lòng yêu nước đã bị lợi dụng, bản chất sâu xa của những phần tử phá hoại trong và ngoài nước là lợi dụng lòng yêu nước chân chính của nhân dân chống Đảng, Nhà nước.

  Reply
 • 30 Tháng Bảy, 2018 at 3:40 chiều
  Permalink

  kích động gây rối luật đặc khu một âm mưu thủ đoạn mới của các thế lực thù địch cần được đấu tranh, lên án

  Reply
 • 30 Tháng Bảy, 2018 at 4:20 chiều
  Permalink

  Những bài viết có luận điệu như của blogger Ng. Dân, chúng ta cần phải hết sức cảnh giác, đấu tranh và bác bỏ. Vì nó đi ngược lại với đường lối, quan điểm, chính sách, mong muốn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

  Reply
 • 1 Tháng Tám, 2018 at 8:27 sáng
  Permalink

  Tất cả những hành vi quá khích đều do các thế lực thù địch đứng sau ngấm ngầm, tiếp sức, sự việc vừa qua không hề làm cho một ai “nức lòng” như Ng. Dân đã xuyên tạc, mà đó chính là một hồi chuông cảnh tỉnh cho chúng ta cần đặt lòng yêu nước cho đúng chỗ, không để kẻ xấu lợi dụng.

  Reply
 • 1 Tháng Tám, 2018 at 10:27 sáng
  Permalink

  Đặt lòng yêu nước phải đúng chỗ, không để các thế lực thù địch lợi dụng

  Reply
 • 8 Tháng Tám, 2018 at 9:48 sáng
  Permalink

  Ôi trời, Ng. Dân là người hay là thú, có não hay không mà cho rằng “Đảng cộng sản Việt Nam từ lâu lợi dụng lòng yêu nước của toàn dân Việt Nam để phát động cuộc chiến chống xâm lược”. Thật nực cười với những luận điệu “điên rồ” xuyên tạc sự thật nhằm mục đích chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân của kẻ bị thần kinh – Ng. Dân
  .

  Reply
 • 8 Tháng Tám, 2018 at 9:51 sáng
  Permalink

  Bác Công Lý nói rất phải, em đang đặt câu hỏi như bác đây. Có lẽ N.Dân là kẻ tâm thần, bại não, thần kinh nên mới nói vậy. Đã là kẻ mất ý thức kiểm soát bản thân thì mội người ai còn tin hắn. Triệu like cho bác nhé!

  Reply
 • 8 Tháng Tám, 2018 at 9:54 sáng
  Permalink

  Nói hắn – Phong Phạm là kẻ điên rồ, thần kinh cũng đúng. Vì một người biình thường, không mắc bệnh tâm thần thì không ai lại nói những điều hết sức phi lý như vậy. Tuy nhiên, hắn và đồng bọn – những kẻ phản động, thù địch, hại nước, hại dân đang thực hiện âm mưu “mưa dầm thấm lâu” đấy. Mọi người cần cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc trắn trợn của bọn người xấu này nhé

  Reply
 • 10 Tháng Tám, 2018 at 10:36 sáng
  Permalink

  Lợi dụng một số quần chúng nhân dân thiếu hiểu biết, hạn chế trong việc tiếp nhận thông tin để lôi kéo, kích động quần chúng nhân dân. Đây là hành động bỉ ổi, vô lương tâm, lợi dụng nhân dân để chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại thành quả cách mạng. Những hành động tương tự như của Ng.Dân phải bị lên án và trừng trị thích đáng trước pháp luật.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.