Phải chăng giới trẻ Việt Nam “không dám dấn bước vào lịch sử”

Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, thanh niên nước ta từ thế hệ này đến thế hệ khác đã luôn nêu cao tinh thần yêu nước, không ngại gian khổ, hy sinh, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, đại bộ phận thanh niên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; trung thành, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; họ là lực lượng quan trọng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Vai trò to lớn của thanh niên Việt Nam đã được lịch sử và thực tiễn chứng minh. Vậy mà, trong thời gian gần đây trên các trang mạng xã hội, xuất hiện nhiều bài viết về thanh niên, những bài viết này không những không phản ánh đúng vai trò và tình hình của thanh niên Việt Nam hiện nay, mà còn cố tình xuyên tạc, phủ nhận vai trò của thanh niên. Họ đưa ra những câu hỏi đại loại như: “Giới trẻ Châu Á đang dấn bước vào lịch sử” giới trẻ Việt Nam thì không, rồi quy kết giới trẻ Việt Nam không dám dấn thân vì dân tộc. Họ nhìn vào các cuộc biểu tình, mà có sự tham gia của giới trẻ ở Thái Lan, Hong Kong, Myanma rồi quy kết, tuổi trẻ Việt Nam không dám dấn bước vào lịch sử, không quan tâm đến quyền lợi chính trị và dân sinh, dân chủ (!) Rồi họ, quy chụp rằng, sở dĩ giới trẻ Việt Nam như vậy là do “có nền giáo dục toàn trị của Đảng Cộng sản Việt Nam”… cho thấy đây là những luận điệu cực kỳ phản động, không chỉ gieo rắc những quan điểm, tư tưởng sai trái vào thanh niên, mà còn vu khống, chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của đất nước ta. Bởi lẽ:

Thứ nhất, họ đã coi thường, phủ nhận những hy sinh, mất mát và đóng góp của giới trẻ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khi đất nước có giặc ngoại xâm các thế hệ trẻ Việt Nam đã cùng với quân và dân cả nước kề vai, sát cánh làm nên những chiến công vĩ đại trong lịch sử dân tộc ở thế kỷ XX. Nhiều học sinh, sinh viên đã gác lại việc học tập để lên đường đánh giặc và nhiều người trong số đó đã không trở về, họ đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình với mong muốn đất nước được hòa bình, độc lập, tự do, nhân dân có cuộc sống bình yên. Sau khi đất nước được hòa bình, độc lập, thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thanh niên Việt Nam đã không ngừng trưởng thành về nhiều mặt, đa số thanh niên tích cực học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, nhận thức, nỗ lực lập thân, lập nghiệp, xứng đáng là lực lượng xung kích tham gia phát triển kinh tế, xã hội. Có rất nhiều tấm gương tiêu biểu của thanh niên: Đạt các giải cao trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế; nhiều thanh niên trở thành những doanh nhân giỏi, những nhà khoa học danh tiếng, họ không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng đến những nơi khó khăn như biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa để thực hiện nhiệm vụ, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế; sẵn sàng dầm mình trong bão, lũ để giúp nhân dân phòng chống, khắc phục thiên tai, ổn định cuộc sống; giúp đỡ nhân dân phòng, chống dịch bệnh. Với những việc làm và đóng góp đó của giới trẻ không phải là vì mục tiêu, lý tưởng cao cả, không phải đang đồng hành cùng dân tộc hay sao những “nhà dân chủ cuội”?

Thứ hai, họ vu khống giới trẻ Việt Nam không có nhu cầu về quyền lợi chính trị, quyền dân sinh.

Cũng như những người dân, giới trẻ Việt Nam cũng có nhu cầu học tập, thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia vào các tổ chức chính trị – xã hội, tham gia bầu cử, ứng cử vào các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội theo quy định của pháp luật và quy chế, quy định của các tổ chức đó. Họ cũng có nhu cầu về việc làm, thu nhập, nhà ở, nhất là nhu cầu cống hiến cho đất nước. Chứ không phải giới trẻ Việt Nam không có nhu cầu về chính trị, dân sinh, dân chủ như sự vu khống của những kẻ phản động. Có nhiều cách để thực hiện và bảo đảm quyền lợi chính trị, quyền dân sinh cho thanh niên, chứ không phải cứ đi biểu tình, gây rối, lầm mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội mới là người có nhu cầu quyền lợi chính trị, quyền về dân sinh, dân chủ như những lời khuyên xằng bậy của những nhà thông thái dởm.

Để giới trẻ Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng dân tộc đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh, đòi hỏi các cấp, các ngành, đặc biệt là các tổ chức Đoàn thanh niên cần quan tâm tạo các phong trào hành động cách mạng để thu hút và tập hợp thanh niên, cống hiến sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, giáo dục, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ cho thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên có thể phát triển toàn diện. Bên cạnh đó, mỗi thanh niên cần tích cực, tự giác học tập, rèn luyện về mọi mặt, tích cực tham gia các hoạt động xã hội… Đồng thời, nêu cao tinh thần cảnh giác và kiên quyết đấu tranh với những âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, nhất là âm mưu kích động thanh niên biểu tình chống phá Đảng, Nhà nước và đất nước ta./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.