PHẢN BÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI VỀ NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM

Vừa qua, trên Facebook: Đài châu Á tự do RFA có đăng tải bài viết: “Nhân quyền Việt Nam 2022”, cho rằng năm 2022 vi phạm nhân quyền tại Việt Nam đã leo thang một cách nghiêm trọng. Nổi bật là, đàn áp các hoạt động trên mạng xã hội, nghiêm cấm tự do báo chí, kiểm soát các tổ chức xã hội dân sự…Vậy, thực hư câu chuyện như thế nào?

Thứ nhất, bên cạnh mặt tích cực, mạng xã hội tồn tại không ít những yếu tố tiêu cực, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường xã hội, lợi ích cộng đồng và an ninh trật tự. Mạng xã hội đã và đang trở thành công cụ hàng đầu để các thế lực thù địch lợi dụng tiến hành phá hoại trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng ở Việt Nam; làm gia tăng nguy cơ lộ lọt bí mật nhà nước, bí mật quốc gia; tác động tiêu cực đối với sự bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đang trở thành công cụ, môi trường “màu mỡ” để bọn tội phạm lợi dụng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và phá hoại đời sống bình yên của nhân dân. Vì vậy, Luật An ninh mạng (2018) quy định: nghiêm cấm không được đăng tải, phát tán thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước, kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng. Không được đăng tải hoặc phát tán những thông tin có nội dung làm nhục, vu khống, thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. Không được đăng tải hoặc phát tán những thông tin có nội dung xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. Những cá nhân, tổ chức vi phạm vào những điều nghiêm cấm trên tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Như vậy, Việt Nam không đàn áp các hoạt động trên mạng xã hội. Song, các hoạt động trên mạng xã hội phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, Điều 25 hiến pháp năm 2013 ghi rõ: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định nếu xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác sẽ bị pháp luật nghiêm trị. Khoản 1 Điều 4 Luật báo chí của Việt Nam khẳng định: báo chí là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; là diễn đàn của nhân dân. Báo chí có nhiệm vụ, quyền hạn: thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân; tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước và thế giới theo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của nhân dân, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội, làm diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của nhân dân; phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt; đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Hoạt động báo chí đi ngược với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trên đây là vi phạm Luật báo chí và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Như vậy, ở Việt nam không cấm tự do báo chí, mà báo chí hoạt động theo hiến pháp, pháp luật.

Ngày 11/10/2022, với 145 phiếu ủng hộ,Việt Nam là một trong 14 thành viên trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Đây là lần thứ hai Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Lần thứ nhất, Năm 2013, Việt Nam lần đầu tiên trúng cử vào Hội đồng Nhân Liên Hiệp Quốc quyền nhiệm kỳ 2014 – 2016. Như vậy, ở Việt Nam có vi phạm nhân quyền không? Theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2021 (World Happinesss Report) của Liên Hợp Quốc công bố ngày 19/03/2021, Việt Nam tăng hạng từ thứ 83 lên 79 trong tổng số 149 quốc gia được khảo sát. Có thể khẳng định rằng, người dân Việt Nam ngày càng hạnh phúc, qua đó cho thấy người dân không thể có hạnh phúc nếu Việt Nam vi phạm nhân quyền. Việc Đài châu Á tự do RFA lợi dụng nhân quyền để xuyên tạc chế độ chính trị Việt Nam là đi ngược lại với lợi ích của quốc gia, dân tộc, vu cáo trắng trợn thực tiễn nhân quyền của Việt Nam. Do đó, chúng ta cần kiên quyết đấu tranh vạch rõ bộ mặt xảo trá của chúng để nhân dân hiểu rõ và cảnh giác./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.