Phê phán quan điểm “Chống tham nhũng là trò chính trị quyền lực phe nhóm” của Lê Thành Nhân

Hiện nay, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực do Đảng ta phát động, lãnh đạo thực sự “đã trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược”, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Thế nhưng, Lê Thành Nhân lại tung bài viết “Quay lại “chuyên chính”, nguyễn Phú Trọng sa lầy kinh tế!” đăng trên trang “Vietquoc”. Bài viết thể hiện công tác chống tham nhũng của Đảng ta “là để hạ đối thủ chính trị để bảo tồn quyền lực tuyệt đối”. Đây là chiêu trò, thủ đoạn hết sức thâm độc và hoàn toàn sai trái, không đúng với bản chất của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhằm làm giảm sút uy tín của Đảng, phủ nhận công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Đảng ta lãnh đạo.

Như chúng ta đã biết, tham nhũng là một hiện tượng xấu cho xã hội, nó gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế của đất nước. Nó làm suy thoái đạo đức, lối sống của không ít cán bộ, công chức trong bộ máy nhà nước. Tham nhũng còn làm cho bộ máy nhà nước hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả, thậm chí làm mục ruỗng bộ máy nhà nước, đe dọa sự tồn vong của đất nước, của chế độ. Tham nhũng gây mất niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, Đảng ta khẳng định tham nhũng là: “quốc nạn”, là “giặc nội xâm” là “kẻ thù hung ác”, nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta.

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng ta, xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng đặt ra; từ vị thế, uy tín của Đảng trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng; từ đòi hỏi Đảng ta phải không ngừng trong sạch, vững mạnh, đủ sức chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đến bến bờ vinh quang. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không phải làm cho nội bộ mất đoàn kết, đấu đá “phe cánh”, mà là góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Cương lĩnh, Điều lệ của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; tăng cường đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân; thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; giữ vững, củng cố niềm tin vững chắc của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Những kết quả trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không có ngoại lệ, không có vùng cấm của Việt Nam thời gian qua là minh chứng cho quyết tâm chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta. Kết quả đó đã góp phần thúc đẩy sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế, tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại; đã được các tầng lớp nhân dân đồng tình, ủng hộ, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Trang tin Times of India cho rằng: “Chống tham nhũng là vô cùng quan trọng đối với sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận thấy rõ công cuộc chống tham nhũng cần là một tiến trình không ngừng nghỉ và là một yếu tố quan trọng để ứng phó với những thách thức trong giai đoạn tới. Việt Nam đã cung cấp một bài học quý giá mà các quốc gia khác có thể noi theo khi tham nhũng là vấn nạn phổ biến trên toàn cầu”.

Như vậy, chúng ta có thể tin tưởng rằng, dưới sự dẫn dắt của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam sẽ gặt hái được nhiều kết quả hơn nữa trong thời gian tới, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh, xây dựng Việt Nam là một trong những nước có môi trường ổn định chính trị, thu hút được nhiều nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục đầu tư lâu dài, ổn định tại Việt Nam. Đó cũng là minh chứng khẳng định luận điệu của Lê Thành Nhân là xuyên tạc, bịa đặt, nhằm mục đích xấu. Vì vậy, mọi người cần tỉnh táo, đề cao cảnh giác, đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch xung quanh những vấn đề này./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.