QUỸ VẮC XIN COVID – 19 LÀ QUỸ ĐOÀN KẾT, TINH THẦN NHÂN ÁI, TRÁI TIM KẾT NỐI TRÁI TIM

Trên Bloger của Danlambao Mẹ Nấm có bài viết: “Vaccine COVID-19 và sự khủng hoảng niềm tin từ cấp lãnh đạo”, cho rằng trong dự toán chi ngân sách trong năm 2020 và 2021 của Việt Nam không có mục phòng, chống dịch nên quỹ vaccine là một hình thức quyên góp từ thiện công khai, là mục tiêu chữa cháy tạm thời mà chính phủ đương nhiệm phải phát động và yêu cầu quỹ vaccine đã quyên góp thì phải công khai, minh bạch và chi tiết. Thực tế, Mẹ Nấm đã và đang cố tình xuyên tạc sự thật. Bởi vì:

Thứ nhất, báo cáo của Ủy ban về các vấn đề xã hội trình Quốc hội ngày 30/10/2020 về kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp về lĩnh vực y tế, dân số cho biết: giai đoạn 2016-2020 tổng chi ngân sách nhà nước cho y tế ước thực hiện năm 2020 khoảng 124.755,5 tỷ đồng (tương đương 7,14% tổng chi ngân sách nhà nước), cao hơn năm 2019 và cũng là năm có tỷ lệ chi cao nhất từ năm 2013 trở lại đây. Năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 501/QĐ-TTg về việc giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021, với tổng dự toán là 106.118.250 triệu đồng. Về kinh phí đã chi mua vaccine, mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm và trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Tài chính cho biết đến nay, ngân sách nhà nước đã chi hơn 8 nghìn tỷ đồng. Đồng thời, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1271/NQ-UBTVQH14 về việc sử dụng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách Trung ương năm 2020. Tại Điều 1 Nghị quyết quy định: “sử dụng 12.100 tỷ đồng nguồn tiết kiệm chi năm 2020 để mua vaccine phòng dịch COVID-19”.

Thứ hai, tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp đòi hỏi phải có giải pháp chống dịch theo phương châm mới “5K + vắc xin”. Quỹ vắc xin là sự chung tay góp sức của Đảng, Nhà nước và bằng tấm lòng, trái tim của cả cộng đồng, xã hội. Ngày 26/05/2021 Thủ tướng quyết định thành lập quỹ vaccine phòng SARS-CoV-2, quyết định nêu rõ: Thành lập quỹ vắc xin phòng SARS-CoV-2 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện bằng tiền, vắc xin của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc xin, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc xin phòng SARS-CoV-2 cho toàn dân. Quản lý quỹ là cán bộ, công chức của Bộ Tài chính, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định. Kinh phí hoạt động của bộ máy quản lý quỹ do ngân sách nhà nước chi trả, không sử dụng từ nguồn thu của quỹ. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả. Quỹ chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và Kiểm toán nhà nước; giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng. Quỹ được sử dụng vốn nhàn rỗi của quỹ để gửi tại các ngân hàng thương mại nhằm mục đích bảo toàn và phát triển vốn cho quỹ theo nguyên tắc an toàn, phát triển. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc vận động quyên góp, tài trợ cho quỹ để hỗ trợ, tài trợ hoạt động mua, nhập khẩu vắc xin, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc xin phòng SARS-CoV-2 theo quy định. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tập hợp nhu cầu mua, nhập khẩu vắc xin, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc xin phòng SARS-CoV-2 trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chi từ quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc xin, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc xin phòng SARS-CoV-2 theo quy định. Bộ Tài chính xuất quỹ để chi theo nội dung Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và căn cứ hồ sơ đề nghị của Bộ Y tế.

 Như vậy, việc thành lập quỹ vắc xin COVID-19 là nhằm huy động, phát huy sức mạnh và sự chung tay của cả cộng đồng trong ngăn chặn, đẩy lùi dịch COVID-19. Đồng thời, quỹ vắc xin covid sẽ do cả Nhà nước và người dân quản lý, giám sát hoạt động, bảo đảm minh bạch và đúng tôn chỉ, mục đích, đúng pháp luật để phục vụ cho sức khỏe, hạnh phúc của nhân dân là trên hết, trước hết. Đây là quỹ của của tinh thần đoàn kết, nhân ái, trái tim kết nối trái tim để chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn, góp phần tạo nên một Việt Nam chiến thắng, để một lần nữa chúng ta lại ghi danh, viết nên lịch sử chiến thắng vẻ vang của dân tộc – chiến thắng đại dịch COVID-19 với tinh thần “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao”, hoàn toàn không như những gì mà Mẹ Nấm xuyên tạc./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.