Sự phi lý, trơ trẽn và vô căn cứ của Trần Hùng

Tham nhũng là một vấn nạn ở nhiều quốc gia và nền kinh tế trên thế giới. Khi nói về tham nhũng, V.I. Lênin từng khẳng định: “tham nhũng gắn bó hữu cơ với sự tồn tại và phát triển của bộ máy nhà nước và quyền lực công…”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ ra căn bệnh tham ô, lãng phí, quan liêu là “giặc ngoại xâm” bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân. Tuy nhiên, không thể lợi dụng công tác phòng, chống tham nhũng để xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, đi ngược con đường chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ, và dân tộc Việt Nam ta đã lựa chọn như bài viết trên thongluan-rdp.org của Trần Hùng cho rằng:

Thứ nhất, Trần Hùng đã thể hiện rõ sự thân thù, chống phá Đảng khi đưa ra nhận định “Văn hóa Đảng Cộng sản là văn hóa tham nhũng”. Điều này thể hiện rõ sự sai trái, phản động của y bởi lẽ:

Văn hóa được nghiên cứu ở nhiều góc độ. Giá trị phổ quát của văn hóa là chân – thiện – mỹ dùng để chỉ biểu đạt những giá trị tốt đẹp, cao quý do con người sáng tạo ra. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong, lãnh tụ chính trị của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong, lãnh tụ của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Vì vậy, văn hóa Đảng là toàn bộ những giá trị tốt đẹp, cao quý do đảng viên và tổ chức đảng sáng tạo ra trong quá trình xây dựng Đảng và hoạt động lãnh đạo của Đảng. Đó là văn hóa chính trị – văn hóa lãnh đạo của đội tiên phong, văn hóa của những chiến sĩ tiên phong, ưu tú của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam.

Tham nhũng là những hành vi lợi dụng quyền hành để tham ô tài sản của Nhà nước, của nhân dân, biến của công thành của tư. Hiện nay, tình trạng tham nhũng trên một số lĩnh vực, địa bàn vẫn còn nghiêm trọng, phức tạp và là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta.

Đảng ta xác định phòng, chống tham nhũng là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, triệt để hơn, hiệu quả hơn. Điển hình mới đây, cơ quan chức năng của Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và nguyên Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đối với ông Chu Ngọc Anh vì có hành vi vi phạm quy định của pháp luật.

Như vậy, luận điệu “Văn hóa Đảng cộng sản là văn hóa tham nhũng” mà Trần Hùng rêu rao, thực chất là những luận điệu xuyên tạc, phản động chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hòng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, mọi người dân cần cảnh giác với luận điệu này, kiên quyết đấu tranh bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt của các phần tử phản động như Trần Hùng.

Thứ hai, Trần Hùng còn bịa đặt rằng: “Các đảng viên có nhu cầu triệt hạ những đảng viên khác đang “tranh ăn” với mình, Đảng có nhu cầu phải loại bỏ bớt các phe phái để có thể lấy được một quyết định trong tình trạng mất đồng thuận chung”.

Đảng Cộng sản Việt Nam là một thành viên của hệ thống chính trị ở Việt Nam, có vai trò lãnh đạo hệ thống ấy. Để trở thành người đảng viên cộng sản, các đảng viên đều tự nguyện xin vào Đảng và phải tự giác phục tùng kỷ luật của Đảng. Đoàn kết nhất trí trong Đảng là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất trong xây dựng Đảng. Điều này, được Chủ tịch Hồ Chí Minh coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là nền tảng cho mọi thành công của Đảng. Người từng căn dặn: “Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết của Đảng như giữ gìn con người của mắt mình”. Đoàn kết, thống nhất trong Đảng là cội nguồn tạo nên sức mạnh lãnh đạo cách mạng của Đảng, là nhân tố để phát huy cao độ trí tuệ và khả năng sáng tạo của những chiến sĩ tiên phong. Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng, một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc; từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân hăng hái đấu tranh giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đảng tuy nhiều người song khi tiến hành như một người, quan điểm ấy đã quy tụ được sức mạnh xung quanh Đảng, phấn đấu cho độc lập, tự do, dân chủ và hạnh phúc của nhân dân.

Trong điều kiện hiện nay, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, tha hóa, biến chất, quan liêu, tham nhũng đang làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Đảng đã và đang kiên quyết đẩy mạnh chỉnh đốn Đảng, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng và xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên phạm khuyết điểm, tha hóa biến chất mất tính tiên phong gương mẫu. Trong quá trình chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng trong sạch, hoàn thành được sứ mệnh lãnh đạo cách mạng cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới thì việc cắt bỏ những đảng viên vi phạm là tất yếu, làm cho cơ thể Đảng thể khỏe mạnh.

Như vậy, các luận điệu nêu trên của Trần Hùng chỉ nhằm xuyên tạc, vu khống, lợi dụng công tác phòng, chống tham nhũng để chia rẽ đoàn kết trong nội bộ Đảng, trong nhân dân. Tuy nhiên, sự thật vẫn là sự thật, mưu đồ đó sẽ không thể lừa gạt được người dân Việt Nam./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.