“THANH NIÊN VIỆT NAM LÀM GÌ” – MỘT CÂU HỎI ĐẦN ĐỘN CỦA NGUYỄN VĂN ĐÀI

Vừa qua, trên trang mạng Rfavietnam, có bài: “Thanh niên, sinh viên Việt Nam làm gì khi tuổi trẻ Thái Lan đòi cải cách dân chủ?” của Nguyenvandai. Tên này, đã dẫn chứng sự kiện thanh niên, sinh viên Thái Lan biểu tình với khẩu hiệu: “Đất nước thuộc về nhân dân, chứ không thuộc về vua”. Người biểu tình đòi cải tổ chế độ quân chủ… Với câu hỏi: “Thanh niên, sinh viên Việt Nam làm gì?” – cho thấy, đây là câu hỏi quá ngu si, dốt nát, đần độn về chính trị đối với thanh niên, dân tộc Việt Nam và thời đại. Bởi vì:

1. Thanh niên Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với nhân dân Việt Nam anh dũng đấu tranh lật đổ chế độ quân chủ, đập tan xiềng xích nô lệ của chế độ thực dân từ những năm 1945. Thanh niên Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh đã nhận thức rõ con đường cách mạng Việt Nam là con đường cách mạng vô sản nhằm lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế và chế độ thực dân, trở thành tư tưởng chỉ đạo, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam. Và thực tế thắng lợi cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã chứng minh sự nhận thức đó là hoàn toàn đúng đắn. Đây không chỉ là con đường cách mạng Việt Nam lựa chọn mà nó còn rất phù hợp với con đường cách mạng giải phóng của các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc nói chung. Vì vậy, nó được phong trào cách mạng rất nhiều nước thuộc địa học tập noi theo và thực hiện thành công. Còn bây giờ tuổi trẻ Thái Lan mới “đòi cải cách dân chủ”, là việc làm cần thiết nhưng quá chậm chạp so với thời đại và so với thanh niên Việt Nam.

2. Thanh niên Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh đi đầu trong sự nghiệp bảo vệ nền dân chủ của đất nước trong thế kỷ XX. Thực tiễn tiến trình lịch sử đã chứng minh, thanh niên Việt Nam luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; trung thành, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nêu cao tinh thần yêu nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc, thanh niên Việt Nam là lực lượng chủ yếu tham gia bộ đội, dân quân, du kích chiến đấu, cùng hàng vạn thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến làm công tác đảm bảo, phục vụ chiến đấu… với tinh thần và ý chí: “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai” và những phong trào cách mạng: “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Năm xung phong”… thanh niên Việt Nam đã cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân làm nên chiến công vĩ đại, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Từ thực tiễn lịch sử của thanh niên, dân tộc Việt Nam với sự lựa chọn đúng đắn con đường cách mạng đã chứng minh cho thấy câu hỏi ngu dốt, đần độn của Nguyễn Văn Đài tên luật sư biến chất, đã lấy tư tưởng cũ áp đặt cho ngày nay và khi đặt ra câu hỏi “phải làm gì” đối với thanh niên, sinh viên Việt Nam.

3. Thanh niên Việt Nam tiên phong xây dựng nền dân chủ mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiếp nối truyền thống dân tộc và các thế hệ cha anh, thanh niên Việt Nam hôm nay tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hàng triệu thanh niên đang tích cực lao động sản xuất, làm ra nhiều của cải cho xã hội, làm giàu cho bản thân, gia đình. Những thành tích, chiến công của thanh niên cả nước đã góp phần không nhỏ vào thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử của đất nước ta sau gần 35 năm đổi mới. Từ một nước kém phát triển Việt Nam đã trở thành một nước có thu nhập trung bình; tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường; ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được mở rộng, vị thế của đất nước ta được nâng cao trên trường quốc tế. Nhiều nước trên thế giới đã coi Việt Nam, thanh niên Việt Nam về xây dựng nền dân chủ ở Việt Nam làm tấm gương để phấn đấu.

          Với mỗi hành trang mang theo của thanh niên đã luôn có câu trả lời: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”, để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước nhân dân giao phó. Còn trả lời của thanh niên Việt Nam đã rõ ràng là: Thanh niên Việt Nam đang nỗ lực cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.