Thành tựu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân của Việt Nam là không thể phủ nhận

Xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân là một trong những mục tiêu quan trọng, nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Ngay từ những ngày đầu cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn đề cập đến chăm lo đời sống nhân dân. Với Người, dân đói, dân rét, dân ốm đau, dân không được học hành là Đảng và Chính phủ có lỗi. Do đó, Người chủ trương đẩy mạnh tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vừa kháng chiến vừa kiến quốc.

Theo Người, xóa đói giảm nghèo là: Làm cho người nghèo thì đủ ăn. Người đủ ăn thì khá giàu. Người giàu thì giàu thêm. Và muốn xóa đói giảm nghèo phải toàn dân đoàn kết phát huy tinh thần nhân ái, giá trị truyền thống của dân tộc “lá lành đùm lá rách”; mọi thành viên trong xã hội không ngừng phấn đấu vươn lên vượt qua cửa ải đói nghèo. Bởi vì, với Người, nước nhà đã giành được độc lập, tự do mà dân vẫn còn đói nghèo cực khổ thì độc lập, tự do không có ích gì và xã hội mà chúng ta xây dựng là ”dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, nó xa lạ với đói nghèo bần cùng, lạc hậu, là xã hội giàu về kinh tế, lành mạnh về văn hóa xã hội. Điều này hàm chứa ý nghĩa to lớn trong việc giải phóng sức sản xuất, hướng đến phát triển toàn diện con người.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong hơn 35 năm đổi mới, kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc. Cùng với đó, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân cũng đạt được những những kết quả tích cực. Tỷ lệ nghèo trên đầu người (tính theo chi tiêu thu nhập) đã giảm mạnh từ 57% năm 1990 xuống còn 13,5% năm 2014. Năm 2006, Việt Nam đã tuyên bố hoàn thành Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) về xóa bỏ tình trạng nghèo đói cùng cực và thiếu đói, về đích trước 10 năm so với thời hạn (năm 2015), được cộng đồng quốc tế đánh giá là hình mẫu giảm nghèo hiệu quả. Và, tại Hội nghị cấp cao thế giới xem xét tiến trình thực hiện các Mục tiêu MDGs vào năm 2015, Việt Nam và Ghana được Liên hợp quốc đánh giá là những “ngôi sao sáng” trong số các nước đạt tiến bộ lớn trên lộ trình thực hiện các MDGs. Nếu tính trong 5 năm gần đây, từ 2015 đến 2020, thì tỷ lệ hộ nghèo ở Việt Nam giảm từ 9,88% xuống còn 2,75%.

Không chỉ giảm về số lượng mà chất lượng giảm nghèo của Việt Nam cũng ngày càng nâng lên, thông qua áp dụng chuẩn nghèo đa chiều (không chỉ thiếu hụt hoặc không được thỏa mãn nhu cầu cơ bản của con người về vật chất mà còn đáp ứng nhu cầu về tinh thần). Việt Nam là một trong 30 quốc gia đầu tiên trên thế giới và là một trong những quốc gia đầu tiên của châu Á áp dụng chuẩn nghèo đa chiều, bảo đảm mức sống tối thiểu gắn với mục tiêu phát triển bền vững. Theo đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhất là người sinh sống trên địa bàn nghèo, vùng đặc biệt khó khăn không ngừng được nâng cao. Cả nước hiện có hơn 13 nghìn dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo hiệu quả với trên 2,2 triệu hộ hưởng lợi; 5.500 lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài…

Đặc biệt, trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, người nghèo, người yếu thế luôn được Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc quan tâm. Trong 09 tháng đầu năm 2021, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 4 cấp đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội được trên 2.570 tỉ đồng, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” trên 619 tỉ đồng, an sinh xã hội trên 1.951 tỉ đồng; thực hiện hỗ trợ xây dựng và sửa chữa được 13.250 nhà Đại đoàn kết, giúp đỡ người nghèo các địa phương không phải thực hiện giãn cách xã hội, phát triển sản xuất và giúp các cháu học sinh phương tiện để học tập trực tuyến; hàng triệu lượt người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được khám chữa bệnh, được tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 ….

Như vậy, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân không chỉ là quan điểm, chủ trương, mục tiêu nhất quán, xuyên suốt, mà còn được thể hiện ở những thành quả ấn tượng được nhân dân cả nước ghi nhận, cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Đây cũng chính là những minh chứng rõ nét nhất phản bác mọi luận điệu xuyên tạc, phủ nhận thành tựu trong xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân của Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.