THỦ ĐOẠN LƯƠN LẸO CỦA ĐỖ NGÀ

Trên trang mạng (chantroimoimedia.com), Đỗ Ngà tung lên bài viết “Lật tẩy âm mưu trong 15 văn kiện bí mật”, nhằm xuyên tạc quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc, vu khống, bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam và các lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Thủ đoạn chống phá của Đỗ Ngà là lợi dụng vấn đề quan hệ hợp tác về đào tạo cán bộ, kinh tế, quân sự, văn hóa, du lịch giữa Việt Nam với Trung Quốc để xuyên tạc chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo, gieo rắc tâm lý bán tin, bán nghi trong dư luận về các chương trình hợp tác giữa hai nước. Ở đây, thủ đoạn lươn lẹo của Đỗ Ngà là khai thác một số thông tin đã được đăng tải trên các trang báo điện tử trong nước, nhất là những thông tin nêu ra sự yếu kém, bất cập trong quản lý kinh tế, văn hóa, du lịch để bóp méo, xuyên tạc, quy chụp thành sự lệ thuộc, sự tuân theo chỉ đạo của Trung Quốc. Thủ đoạn chống phá Việt Nam của Đỗ Ngà tuy không mới, nhưng thủ đoạn lươn lẹo của nó rất tinh vi, gây ra tâm lý hoài nghi đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước ta.

Thủ đoạn lươn lẹo trong hành động chống phá của Đỗ Ngà là một sự tiếp nối trong chuỗi hành động “lật sử, bài Trung, chống Đảng” của các thế lực thù địch. Chúng luôn xuyên tạc phương châm 16 chữ vàng, và quan hệ 4 tốt giữa hai nước mà lãnh đạo Việt Nam và lãnh đạo Trung Quốc nêu ra tại Hội nghị Thành Đô là thể hiện sự “nhu nhược của lãnh đạo Đảng, Nhà nước”, “mở đường cho sự Hán hóa”, “đặt dân tộc vào tai họa diệt vong”. Đây chính là thủ đoạn cực kỳ xấu xa của các thế lực thù địch dùng một sự kiện lịch sử có thật rồi xuyên tạc, lái dư luận sang hướng mà chúng dựng ra để bôi nhọ, vu khống, xuyên tạc chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam; kích động phá vỡ quan hệ láng riềng hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc, vu khống, Đảng, Nhà nước không coi trọng lợi ích dân tộc bằng lợi ích giai cấp, đặt lợi ích giai cấp lên trên lợi ích dân tộc.

Đỗ Ngà và đồng bọn tự cho mình là những người ái quốc, có tinh thần dân tộc, nhưng trong tư tưởng và hành động, chúng như một đám lưu manh chính trị, chỉ nhăm nhăm tìm mọi thủ đoạn xấu xa bôi nhọ, vu khống, xuyên tạc kích động chống Đảng, Nhà nước Việt Nam. Chúng mang tư tưởng hận thù nên suy nghĩ và hành động theo lối chống cộng cực đoan, bệnh hoạn, nhìn đâu cũng thấy tối tăm. Đỗ Ngà nhắm mắt trước những đổi thay của đất nước, không thấy được vận nước đang lên, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển, chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững, quan hệ đối ngoại được mở rộng, vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế được nâng cao.

Trong quan hệ quốc tế hiện nay, xu hướng chủ đạo của thế giới là hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển giữa các dân tộc. Giữ vững môi trường hòa bình, tăng cường hữu nghị, hợp tác giữa các nước, đặc biệt là với những nước láng riềng vừa là lợi ích vừa là điều kiện để xây dựng, phát triển đất nước. Trong xu hướng chung của thế giới và khu vực, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn biết lấy “dĩ bất biến, ứng vạn biến” trên nguyên tắc bảo vệ lợi ích tối cao của quốc gia – dân tộc, kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển với các nước, trong đó có các nước ASEAN và các nước lớn như Trung Quốc, Nga, Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Ấn Độ. Theo phương châm vừa hợp tác, vừa đấu tranh, hoạt động đối ngoại nhằm phục vụ mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao đời sống của nhân dân; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, nâng cao vị thế, uy tín hình ảnh của đất nước. Nhờ có chủ trương, chính sách đúng đắn, Đảng, Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp trong quan hệ kinh tế, thương mại, vấn đề chủ quyền ở Biển Đông, tạo được sự đồng thuận cao trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và được dư luận quốc tế ủng hộ.

Thủ đoạn lươn lẹo của Đỗ Ngà, dựa vào các sự kiện có thật, rồi cố tình xuyên tạc, bóp méo quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đối ngoại, an ninh, quốc phòng, thu hút đầu tư để phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thể hiện rõ bản chất lưu manh chính trị, đi ngược lại lợi ích tối cao của dân tộc. Điều đáng phải “Lật tẩy” chính là thủ đoạn lươn lẹo, xảo trá trong hành động chống phá Việt Nam của Đỗ Ngà và đồng bọn./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “THỦ ĐOẠN LƯƠN LẸO CỦA ĐỖ NGÀ

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.